อินโนบิก จับมือ พันธมิตร ตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกในไทย

- Advertisment-

อินโนบิก จับมือ โนฟ ฟู้ดส์ เดินหน้าอาหารเพื่ออนาคต ดัน NRPT ร่วมทุน Plant & Bean (UK) ตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกในประเทศไทย เจาะตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ลงทุนนวัตกรรมอาหารขนาดใหญ่ นำเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ขั้นสูงจากต่างประเทศมาไว้ที่ไทย

วัน​นี้ (21 ธันวาคม 2564) – บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd : NRPT) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (อินโนบิก) และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับ บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ : Plant & Bean (UK) ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ 49% ตามลำดับ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศไทย : Plant & Bean (Thailand) ผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยจะนำเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูงจากประเทศอังกฤษมาตั้งไว้ที่ประเทศไทย ตั้งเป้ากำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี มีแผนจะเริ่มดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างในปี 2565

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาในกลุ่มธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการและโภชนเภสัช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่อินโนบิกได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่สามารถผลิตโปรตีนจากพืชให้มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงมาตั้งสายการผลิตที่ประเทศไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการที่สนใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตอาหารแห่งอนาคต (Food for Future) ของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตของกลุ่ม ปตท. (Powering Life with Future Energy and Beyond) นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมด้านอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียนอีกด้วย

- Advertisment -

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากธุรกิจอาหารมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลก NRF ในฐานะผู้ผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืน การพัฒนาไปในอนาคตของบริษัทจะต้องให้ความใส่ใจกระบวนการผลิต โดยเริ่มต้นจากการกำหนดรูปแบบธุรกิจที่มุ่งสู่การลดคาร์บอน ให้คนบริโภคโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ให้มากขึ้น อีกทั้งยังเชื่อว่าด้วยแพลตฟอร์มของ Plant & Bean (Thailand) จะสามารถลดคาร์บอนได้ถึงปีละ 12 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก็จะมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากพืชในสหรัฐอเมริกา สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของเนื้อสัตว์แล้วกว่า 3.6% และภายใน 10 ปีข้างหน้า จะสามารถขยับขึ้นเป็น 10-15% สะท้อนให้เห็นว่า อาหารโปรตีนจากพืชสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีไปอีกขั้น และถือเป็นโอกาสของเรา ที่จะขยายตลาดด้วยอาหารโปรตีนจากพืชให้ครอบคลุมทั่วโลก

นายเจมส์ เฮิร์สท์ (Mr. James Hirst) CEO บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงรสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิต ซึ่งความร่วมมือในการตั้ง Plant & Bean (Thailand) ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้บริษัทมีความพร้อมรองรับความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชคุณภาพสูง สามารถทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้บริโภคเข้าถึงได้

บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) มุ่งพัฒนาโปรตีนจากพืช เพื่อสนับสนุนวิถีการมีสุขภาพดีแบบคนรุ่นใหม่ที่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการที่ทำจากพืช รวมถึงต้องการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช แบบครบวงจร

บริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ บริษัทร่วมทุนระหว่าง NRF กับ BRECKS COMPANY LIMITED ประเทศอังกฤษ เพื่อรับผลิตอาหารโปรตีนจากพืชให้บริษัทอาหารชั้นนำของโลก

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ Life Science ของ กลุ่ม ปตท. ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นดำเนินการลงทุนใน ธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีวิสัยทัศน์คือก้าวขึ้นเป็นบริษัท Life Science ชั้นนำในภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-Based Food) บริษัทย่อยที่บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์
โปร์ดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด ผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมากกว่า 2,000 SKU และมากกว่า 500 สูตรอาหาร

Advertisment

- Advertisment -.