“อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน” ระบายมังคุดชุมพรได้กว่า57ตัน ช่วยดันราคารับซื้อ ทะลุเป้า

sdr
- Advertisment-

อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน “โดยกลุ่มวพม.2 และเครือข่ายปั๊มน้ำมัน ปตท. ช่วยกระจายมังคุดชุมพร จากชาวสวน ถึงมืิอผู้บริโภค ได้กว่า 57,000 กิโลกรัม ช่วยดันราคารับซื้อมังคุดจากที่ตกต่ำเหลือ6บาทต่อกก.ทะลุเกินเป้า17บาทต่อ กก. แล้ว

“อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน” เป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ ของ ชาวกลุ่ม วพม. รุ่น2  ที่เข้ามาช่วยกระจายผลผลิตมังคุดในจังหวัดชุมพรซึ่งล้นตลาด จนราคาตกต่ำ ไปยังจุดที่มีความต้องการบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากปั๊มน้ำมันปตท. จิงโจ้กรุ๊ป  (ในการควบคุมคุณภาพ และรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนโดยตรง ในราคา 15บาทต่อกก. ซึ่งเป็นระดับราคาที่ชาวสวนคุ้มต้นทุนการปลูกและดูแลรักษา และสูงกว่าราคาตลาด ที่รับซื้ออยู่ที่ 6-7บาทต่อกก.) ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ ( ในการเอื้อเฟื้อสถานที่จึดจำหน่าย)  และรัฐมนตรีพลังงาน นาย สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  ในการสั่งซื้อด้วยเงินส่วนตัว 1,000กก.  พร้อมให้นโยบาย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ประสานปั๊ม พีทีที สเตชั่น  ทั่วประเทศ ช่วยรับช่วงต่อในการระบายผลผลิต

ส่วนหนึ่งของรถขนส่งมังคุุด จาก ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่มาถึงศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์

กิจกรรมการกระจายมังคุดจาก  ชาวสวนตำบล ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร มายังจุดจำหน่าย 2จุดแรกเป็นการนำร่อง คือที่ ศูนย์เอนเนอยี่ คอมเพล็กซ  ที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน และที่ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 8ส.ค.2562 ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม โดย มังคุด จำนวน 1,550 กล่อง รวมน้ำหนัก15,500 กิโลกรัม ที่ขนส่งมาด้วยรถบรรทุก1คันรถ และรถปิกอัพ สามารถจำหน่ายหมดภายในวันเดียว และยังมียอดสั่งซื้อเพิ่มเติมอีก จำนวน 260 กล่อง รวมน้ำหนัก 2,600กิโลกรัม ที่จัดส่งให้ในวันถัดมาคือวันที่ 9 ส.ค.

- Advertisment -
รัฐมนตรีพลังงาน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สั่งซื้อมังคุดด้วยเงินส่วนตัว จำนวน 1,000กิโลกรัม

นอกจากนี้ หลังจากที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีนโยบาย ให้ทาง โออาร์ ประสานเครือข่ายปั๊ม ปตท. หรือ พีทีทีสเตชั่น เข้ามารับไม้ต่อในการกระจายมังคุด  ทำให้ ผู้ประกอบการปั๊มปตท. สั่งซื้อมังคุด ในกิจกรรม “อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน ” ไปจำหน่ายอีก 5แห่ง คือ บจก.สามชายปิโตรเลียม จ.สระบุรีจำนวน1,300กล่อง(13,000 กิโลกรัม) ปตท.ปากช่องไฮเวย์  นครราชสีมา จำนวน650กล่อง(6,500กิโลกรัม) กลุ่มปตท.ด่านขุนทด นครราชสีมา 650กล่อง(6,500กิโลกรัม) กลุ่มปตท.อิสาณบริการมหาสารคาม 650กล่อง(6,500กิโลกรัม) และกลุ่มปตท.กาฬสินธุ์ 650กล่อง(6,500กิโลกรัม)   รวมผลผลิตมังคุด ที่กระจายออกไปทั้งสิ้น 5,710กล่อง(57,100 กิโลกรัม)

ธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มวพม.2

นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มวพม.2 เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก นายวิฑูรย์วิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล ประธานกรรมการ บริษัท MGชุมพร จำกัดและ หจก.หลังสวนปิยะแก๊ส  เจ้าของปั๊มปตท.ในเครือจิงโจ้ ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก วพม.2 และเป็นตัวหลักในการเข้าไปรับซื้อมังคุด  ควบคุมคุณภาพ จากชาวสวนท่ามะพลา  ว่า ได้มีการหยุดรับซื้อผลผลิตมังคุด เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก ผลจากการดำเนินกิจกรรม ” อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน “ ของกลุ่มวพม.2 ได้บรรลุเป้าหมายแล้ว โดยสามารถยกระดับราคามังคุด ในพื้นที่ จ.ชุมพร จากที่เคยตกต่ำ เหลือ กิโลกรัมละ 5-6บาท ให้ขึ้นมาเกินกิโลกรัมละ 17บาท ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายที่ชาวสวนพอใจ สามารถมีความคุ้มทุนในการปลูกและดูแลรักษาแล้ว  โดยหลังจากนี้  ชาวสวนสามารถที่จะนำผลผลิตมังคุด ไปขายกับพ่อค้าได้ตามช่องทางปกติ   แต่หาก ราคามังคุดที่รับซื้อจากชาวสวน กลับมาต่ำกว่า กิโลกรัมละ 15บาท  ทางเครือข่ายกลุ่มปั๊มปตท. ก็จะเข้ามาซื้อในราคา กิโลกรัมละ15บาท เพื่อช่วยกระจายมังคุด และยกระดับราคาให้สูงขึ้นมาใหม่

ปั๊มน้ำมันปตท.กาฬสินธ์ุ รับไม้ต่อในการกระจายมังคุด ภายใต้ กิจกรรม “อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน”

นายธีระพล  กล่าวด้วยว่า ปัจจัยสำคัญหนึ่ง ที่ทำให้กิจกรรม ” อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน “ ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายมังคุดที่ปลายทาง ถึงมือผู้บริโภค  คือ การควบคุมคุณภาพผลผลิตมังคุดตั้งแต่ต้นทาง  การกำหนดราคารับซื้อต้นทาง ที่ชาวสวนพอใจ  และกำหนดราคาจำหน่ายปลายทาง ที่รวมค่าบริหารจัดการต่างๆแล้ว ยังได้ราคาขายปลีกที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค  พร้อมระบบการจัดส่งให้ถึงมือคนกินได้ทั้งในส่วนที่ซื้อเพื่อกินเอง  ซื้อเพื่ออยากให้คนอื่นๆได้กินด้วย เช่นในรูปของการสั่งซื้อเพื่อบริจาคต่อไปยัง บ้านนกขมิ้น-บ้านบางแค-บ้านปราณี-บ้านเฟื่องฟ้า-บ้านนนทภูมิ เป็นต้น

โดยภายหลังการดำเนินกิจกรรม ” อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน “ มีคำถามจากคนทั่วไปเข้ามามาก ว่า กลุ่ม วพม.2คือใคร  นายธีระพล กล่าวอธิบายว่า กลุ่มวพม 2 คือ กลุ่มผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นของ สถาบันวิทยาการพลังงาน(วพน.)  ที่สำเร็จการอบรม ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังคงมีการพบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆอยู่เป็นประจำ จนถึงปัจจุบัน   ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว มีการอบรมจนถึงรุ่นล่าสุดคือ รุ่นที่7 หรือ วพม.7แล้ว

กว่าร้อยละ90ของผู้สั่งซื้อมังคุดชุมพร ที่ตอบแบบประเมินผล มีความพึงพอใจในคุณภาพและราคาขายปลีกมังคุด

นอกจากนี้ในการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ กับผู้ที่สั่งซื้อมังคุด ภายใต้กิจกรรม “อร่อยด้วย ได้ช่วยชาวสวน  ครั้งนี้ มีเสียงสะท้อนจากผู้ตอบแบบสอบถามว่าพอใจในคุณภาพของมังคุด และราคาจำหน่ายมากกว่าร้อยละ90 และต้องการให้ วพม.2,ดำเนินกิจกรรม เข้าไปช่วยยกระดับผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลชนิดอื่นๆหากมีราคาตกต่ำด้วย อาทิ ลำใย ลองกอง โดยเห็นถึงศักยภาพของเครือข่าย กลุ่มปั๊มน้ำมัน ปตท. ในการกระจายสินค้า ในราคาที่เป็นธรรม

Advertisment

- Advertisment -.