อบรมออนไลน์ฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน เสริมทักษะครูวิทยาศาสตร์กับโครงการห้องเรียนเคมีดาว

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพครูวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนที่มีความปลอดภัย ประหยัด ใช้สารเคมีน้อย เวลาทดลองสั้น และลดภาระการขจัดของเสียที่เกิดจากการทดลอง ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” รุ่นที่ 7 โดยเปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 200 คน เข้าร่วมเวิร์คช้อปออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

ผู้สนใจที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ https://www.chemsocthai.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6117656 / 093-9149361 หรืออีเมล doingsciences@outlook.co.th

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.