อบรมฟรี! ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ต่อยอดเทคนิคให้ครูวิทย์ สู่ลูกศิษย์ทั่วไทย

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ “การอบรมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 10” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทดลองที่สามารถนำไปต่อยอดในชั้นเรียนได้จริง ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ mailto: doingsciences@outlook.co.th โทร. 02-611-7656 จนถึง 30 เมษายน 2566 หรือ เมื่อครบจำนวน 150 ท่าน  (คุณครูในสังกัด สพฐ. 100 ท่าน นอกสังกัด 50 ท่าน)

คุณครูที่สมัครเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมการทดสอบระบบและชี้แจงรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 และเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วัน โดยทุกท่านจะได้รับอุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่มีขนาดเล็ก ใช้สารเคมีน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดของเสีย ความปลอดภัยสูงและได้รับการยอมรับจากยูเนสโก จำนวน 8 ชุดการทดลอง รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงได้มากกว่า 20 ครั้ง พร้อมทั้งประกาศนียบัตรจาก สพฐ. และสามารถนับชั่วโมงวิทยฐานะได้เมื่อเรียนจบหลักสูตร  

Advertisment

- Advertisment -.