สโมสรพนักงานเอสโซ่มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตย รวมมูลค่า 150,000 บาท

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบสิ่งของและเงินบริจาคจากการขายสินค้าและร่วมทำบุญในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในชุมชนคลองเตย

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่1 จากซ้าย) พร้อมด้วย สิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ (ที่2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนพนักงานมอบเงินบริจาคและสิ่งของมูลค่า 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในชุมชนคลองเตย ให้แก่ บุณย์ปรียา ภัทรชาติโยธิน ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่2 จากขวา) และ สุคนธ์ทิพย์ เทียนทอง หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ที่1 จากขวา) พิธีมอบจัดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

- Advertisment -

“นับเป็นนโยบายของทางบริษัทฯ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรา ผมหวังว่าการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งสองแห่งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”  ดร. อดิศักดิ์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าว

บุณย์ปรียา ประธานศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย กล่าวว่า  “ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีจิตใจดีมาร่วมกันทำบุญทำกุศลด้วยใจรัก ทางศูนย์ฯ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่กำลังทรัพย์ แต่ทางเรายังต้องการระดมสมองความคิดจากท่านทั้งหลาย มาช่วยกันพัฒนาเด็กของเราไม่ให้เป็นปัญหาทางสังคม ให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองและแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ได้ในอนาคต”

สุคนธ์ทิพย์ หัวหน้าบ้านสมวัยคลองเตยจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพิ่มเติมว่า “ทางมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ขอขอบพระคุณและรู้สึกซาบซึ้งใจในการให้ความสนับสนุนมูลนิธิในครั้งนี้  สิ่งของและเงินบริจาคที่ได้รับนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆในมูลนิธิ ซึ่งมีถึง 300คน ”

ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้า เสื้อยืด หน้ากากผ้า รวมทั้งอาหารอร่อยจากร้านค้าชื่อดัง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพนักงานของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 125 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม

 

Advertisment

- Advertisment -.