สำนักงาน กกพ. ออกประกาศ 3 ข้อ ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าร่วมควบคุมฝุ่น PM2.5

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกหนังสือแจ้งผู้ผลิตไฟฟ้าร่วมควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หลังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยขอความร่วมมือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน 3 ด้าน ทั้งห้ามเผาไหม้ในที่โล่ง, ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ และควบคุมดูแลหม้อต้มให้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เป็นต้น  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ลงนามเอกสารขอความร่วมมือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานร่วมควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยเอกสารระบุว่าในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ของทุกปี เป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ มีค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป และมีความวิกฤตในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน จึงแจ้งมายังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

- Advertisment -

1.ประชาสัมพันธ์พนักงาน ห้ามเผาไหม้ใดๆ ในที่โล่ง และควบคุมกิจการที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

2.ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามค่าควบคุมตามกฎหมาย หรือ ค่าควบคุมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, รายงานประมวลหลักปฏิบัติ (CoP) พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

และ 3. ควบคุมดูแลหม้อน้ำหรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนให้มีประสิทธิภาพและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

Advertisment

- Advertisment -.