สำนักงาน กกพ.ย้ำ โครงการไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 กว่า 3,600 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 30 เมกะวัตต์ ยังดำเนินการตามขั้นตอน ไม่ได้ชะลอเพื่อรอรัฐบาลใหม่

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยืนยันการเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 ประมาณ 3,668 เมกะวัตต์ และการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 30 เมกะวัตต์ ยังดำเนินการตามขั้นตอน ย้ำไม่ได้เร่งและไม่ได้ชะลอโครงการเพื่อรอรัฐบาลใหม่แต่อย่างใด โดยเน้นขยายโควต้าให้กลุ่มไม่ผ่านการคัดเลือกในเฟสแรกก่อน เผยมีกว่า  500 ราย รวมไฟฟ้ากว่า 12,547 เมกะวัตต์ 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานความคืบหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำลังศึกษารายละเอียดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าใน “โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมในรูปแบบ Fit สำหรับปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง รอบขยายการรับซื้อส่วนที่ 1” จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์  

โดยที่ผ่านมา กกพ.ได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง และขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT สำหรับปี 2565 – 2573 ไปตั้งแต่วันที่ 19-25 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมาแล้ว อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง กกพ.จะพิจารณาออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวตามมติ กพช.ที่ผ่านมา และต้องรอให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน จากนั้นจึงจะออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 ได้ เบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปี 2566 นี้

- Advertisment -

สำหรับไฟฟ้าสีเชียวเฟสที่ 2 นี้ เบื้องต้นเป็นการขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารเข้าร่วมคัดเลือกเสนอขายไฟฟ้าสีเขียวในเฟสแรกไว้แล้ว แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มนี้จะถูกพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการสำหรับเฟสที่ 2 ซึ่งมีโควต้าอยู่ 3,668.5 เมกะวัตต์เท่านั้น  

 โดยโครงการโรงไฟฟ้าสีเขียว เฟสแรก มีผู้มายื่นเสนอขายไฟฟ้าถึง 670 ราย รวมปริมาณ 17,400 เมกะวัตต์ ซึ่ง กกพ.คัดเลือกเหลือเพียง 175 ราย รวมปริมาณไฟฟ้า 4,852.26 เมกะวัตต์ ดังนั้นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกกว่า 500 ราย รวมไฟฟ้ากว่า 12,547 เมกะวัตต์ จะได้เข้าสู่การพิจารณาใน เฟสที่ 2 นี้ตามขั้นตอนที่ กกพ.จะกำหนดต่อไป

ส่วนกลุ่มที่ต้องการยื่นเสนอขายไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการในเฟสแรกเลยนั้น คงต้องรอให้ กกพ.พิจารณาสำหรับเฟส 2 ซึ่งเป็นรอบขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้าให้เสร็จก่อน จึงจะมาพิจารณาสำหรับกลุ่มผู้เสนอรายใหม่ในภายหลัง 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ.จะดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม อีก 30 เมกะวัตต์  ตามมติ  กพช. ที่ผ่านมา โดยหากกระบวนการดำเนินไปถึงขั้นตอนการประกาศรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ที่ชัดเจน โดยตามมารยาท ทาง กกพ.จะต้องนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ให้รับทราบก่อน จึงจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป 

แต่หากพบว่าการฟอร์มทีมรัฐบาลยังมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนาน ขณะที่ กกพ.ได้จัดเตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเสร็จแล้ว ทาง กกพ. ก็สามารถพิจารณาประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้เลย เพราะมีมติ กพช.ที่ผ่านมารองรับและให้ กกพ.ต้องปฏิบัติตาม  ดังนั้นการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 นี้ กกพ.ไม่ได้เร่งดำเนินการเกินไป และไม่ได้ชะลอเพื่อรอรัฐบาลใหม่ แต่จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสเป็นหลัก เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจรอรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเป็นจำนวนมากอยู่ 

Advertisment

- Advertisment -.