สำนักงานกกพ.ประกาศชื่อเพิ่มอีก7โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขายไฟรวม42.50เมกะวัตต์

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศเพิ่มอีก7โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายรวม 42.50 เมกะวัตต์ รวมกับที่ประกาศก่อนหน้านี้ 4โครงการเป็น11โครงการ ปริมาณไฟที่เสนอขาย68.90 เมกะวัตต์ประเมินมูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท กำหนดจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ หรือSCOD ภายใน 31 ธ.ค. 2562 นี้ เผยรอประกาศอีก 1 โครงการ ก่อน 30 เม.ย.นี้ ก็จะครบทั้ง 12 โครงการที่ภาครัฐได้คัดเลือกไว้ตามโครงการ  Quick Win Projects

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)เปิดเผยว่า กกพ.ได้ลงนามในประกาศผู้ผ่านการพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in-tariff-FIT  จำนวน 7 โครงการ รวมปริมาณเสนอขายไฟฟ้าอยู่ที่ 42.50 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 1.บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพฯ มีกำลังผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ 2. บริษัท บุญ เอนเนอร์ซิส จำกัด ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย มีกำลังผลิตติดตั้ง 6.24 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์

3. บริษัท พาโนว่า จำกัด ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลนครหลวง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

- Advertisment -

4. บริษัท มิทท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.50 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

5.บริษัท ไทยโชริดรีนิวเอบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่เทศบาลนครอุดรธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.60 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

6. บริษัท เอ็นคอม เวสท์ทู เอ็นเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด ตั้งอยู่ที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล มีกำลังผลิตติดตั้ง 6.50 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ และ

7. บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่เทศบาลนครแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีกำลังผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้า 5.50 เมกะวัตต์

โดยทั้ง 7 บริษัทดังกล่าว จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย(การไฟฟ้านครหลวง) ตามกำหนดและลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 120 วัน ถัดจากวันประกาศรายชื่อ หรือนับตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ มีผู้ผ่านการพิจารณาและได้เข้าร่วมโครงการแล้ว 4 บริษัท รวมปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 26.4 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 1.บริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด(จ.หนองคาย) อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)หนองคาย ต.โพนสว่าง อ.เมือง มีกำลังผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์

2.บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด (จ.กระบี่) อยู่ในพื้นที่ อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย มีกำลังผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 4.4 เมกะวัตต์

3.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ จีพีเอสซี อยู่ในพื้นที่ อบจ.ระยอง ต.น้ำคอก อ.เมือง มีกำลังผลิตติดตั้ง 9.8 เมกะวัตต์ และเสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์

และ4. บริษัท สยาม พาวเวอร์จำกัด อยู่ในพื้นที่ อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 9.5 เมกะวัตต์ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์

น.ส.นฤภัทร  กล่าวด้วยว่า กกพ. ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแล้ว 11 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 83 เมกะวัตต์ (ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 68.90 เมกะวัตต์ ) มูลค่าลงทุนรวม 13,101 ล้านบาท วางเป้าหมายลดปริมาณขยะ 2,600 ตันต่อวัน และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 383,796 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ “SCOD”  ภายใน 31 ธ.ค. 2562

รายชื่อรวมทั้ง11โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ได้รับสิทธิเสนอขายไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า “โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง(Feed-in-tariff-FIT)” นั้นเป็นรูปแบบโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Quick Win Projects) ซึ่งที่ผ่านมามีการคัดเลือกไว้แล้วจำนวน 12 โครงการ กำลังผลิตที่เสนอขาย 77.9 เมกะวัตต์ โดยมีการกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD)ในปี2564 โดยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการนี้ ยังเป็นโควตาเดิมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ หรือ PDP2015 เดิม ที่กำหนดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์ ในปี2579

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ระบุว่า โครงการ Quick Win Projects จำนวน 12 โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากระทรวงมหาดไทยนั้น ได้ยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ามาครบทั้ง 12 โครงการแล้ว หลังจากสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำร้องฯเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2562 ดังนั้น ขณะนี้ยังเหลืออีก 1 โครงการ ที่อยู่ในการพิจารณาของกกพ. ซึ่งตามกรอบดำเนินการแล้ว กกพ.จะต้องประกาศผลภายในวันที่ 30 เม.ย.2562 นี้

Advertisment

- Advertisment -.