ถอดไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชนออกจากเว็บไซต์กกพ. หวั่นสับสน หลังพีดีพีฉบับปรับปรุงไม่เข้า ครม. ตามแผน

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงานกกพ.) ดึงไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชนออกจากเว็บไซต์ป้องกันประชาชนสับสน หลังแผนPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ยังไม่นำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (30 มิ.ย.2563 ) โดยยังยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดรับเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าก่อน PDP2018 ฉบับใหม่จะผ่าน ครม. เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทำผิดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

หลังจากที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP2018 rev1  ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1,933 เมกะวัตต์ ( ภายในปี 2565 จะเข้าระบบ จำนวน 700 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win ปริมาณ รับซื้อไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ) เอาไว้ในแผนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2563  และมีความล่าช้าไปมากกว่า 3 เดือนในการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมตามที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อมวลชน

ในวันนี้ (1 ก.ค.2563 ) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ.ได้ถอดเนื้อหาที่ได้กำหนดกรอบเวลา ”โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการ Quick Win) หรือโครงการระยะเร่งด่วน” รวม 100 เมกะวัตต์ ที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ กกพ. ออกไปก่อน เพื่อป้องกันประชาชนสับสน เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุแผนโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้  ยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)

- Advertisment -

โดยกรอบเวลาดังกล่าวจัดทำตามการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่คาดว่า ครม.จะเห็นชอบแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายในเดือนมิ.ย.2563 แต่เมื่อ ครม.ยังไม่พิจารณา ทาง สำนักงานกกพ.จึงต้องรอความชัดเจนจากฝ่ายนโยบายเสียก่อน

ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดรับเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าก่อน PDP2018 ฉบับใหม่จะผ่าน ครม. เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทำผิดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy  News Center-ENC ) รายงานว่า ทั้งสำนักงานกกพ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำกรอบเวลาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทโครงการ Quick Win เอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการระบุว่า  ครม.จะให้ความเห็นชอบแผน PDP2018 rev1 ภายในเดือนมิ.ย.2563  จากนั้น  ทาง กกพ.จะสามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทเร่งด่วน หรือ Quick Win ได้ในข่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 และเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอเข้ามาภายในระยะเวลา 1 เดือน  ก่อนจะนำข้อเสนอส่งให้ คณะอนุกรรมการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณาคัดเลือก และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 ก.ย.2563 และให้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ภายใน 30 ธ.ค. 2563 และผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2564

ดังนั้นเมื่อแผนPDP2018 rev1 ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายในเดือน มิ.ย.2563  จึงทำให้ไทม์ไลน์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และหากมีความล่าช้าออกไปมาก จนทำให้การลงนาม PPA และ COD ไม่ทันตามกำหนดการเดิม กระทรวงพลังงานก็จะต้องเสนอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เพื่อขอขยายกรอบเวลา COD ของโครงการออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อเท็จจริง

Advertisment

- Advertisment -.