สัมมนาสัญจร “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” 30 มิ.ย. นี้

- Advertisment-

กลับมาอีกครั้งกับสัมมนาสัญจรโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia จัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo 2022

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบาย BCG Economy และการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ อาทิ วิศวกร, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้จัดการโครงการ, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายบริหาร และอื่นๆ มาร่วมรับฟังสัมมนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรชั้นนำ พร้อมพบการสาธิตเทคโนโลยีด้านหม้อแรงดันไอน้ำอุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการชั้นนำมากมาย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจ

งานสัมมนาสัญจรภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานและกล่าวเปิดงานสัมมนา จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 8.30 – 16.00 น.โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

- Advertisment -

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3xyeSLW

หัวข้อบรรยาย

– การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเพื่อการฟื้นฟูและยกระดับเศรฐกิจสังคมและชุมชน

1. Eco Factory +sv

2. CSR – DIW

– กฎหมายมาตรการความปลอดภัยสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

– ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงาน

– กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและอากาศ

Advertisment