สวยน่าชม! เผยภาพชนะประกวด “ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ป่าน่าเที่ยวจังหวัดระยอง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” ภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการลดโลกร้อนและขยะทะเล ในการนี้มีผลงานจากนักท่องเที่ยว และช่างภาพทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพที่ส่งเข้าประกวดเกือบ 400 ภาพ โดยถ่ายทอดความงดงามของป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองในมุมมองต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร จากผลงานภาพชื่อ “วิถีชีวิต”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ คุณสุวิมล ยืนยงค์ จากผลงานภาพชื่อ “ยามเย็น”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ คุณธนกฤต สิงหกลางพล จากผลงานภาพชื่อ “นั่งเรือชมธรรมชาติ”
  • รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

- Advertisment -

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ คุณคณิน สอนสกุล จากผลงานภาพชื่อ “นกกินเปี้ยว”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ คุณธนกฤต โสทนา จากผลงานภาพชื่อ “ต้นกล้า”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณได้แก่ ด.ญ. วชิญาพร ปาลาศ จากผลงานภาพชื่อ “ป่าชายเลนปากน้ำประแสในจินตนาการของหนู”
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับของที่ระลึกจากโครงการฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ “ดาว และ เครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย” เป็นโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนโครงการแรกที่เน้นการปลูกและสร้างกลไกการดูแลอย่างยั่งยืนทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature – IUCN) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ซึ่งดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทยมานานกว่า 12 ปี  ทั้งสามองค์กรได้ผนึกกำลังเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมขับเคลื่อนโรดแมปยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามันอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุม 5 จังหวัด รวม 5,000 ไร่ ตลอด 5 ปี ตั้งเป้าสร้างเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญของประเทศ พร้อมริเริ่มพัฒนากลไกทางการเงินจากคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีปากน้ำประแสเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินโครงการก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญในจังหวัดอื่น ๆ

เกณฑ์การตัดสินให้คะแนน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้สึกให้อยากมาท่องเที่ยวที่ “ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าชายเลนปากน้ำประแส” 2) ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ 4) ชื่อและคำบรรยายภาพถ่ายทอดความหมายของภาพได้น่าประทับใจ และ 5)   เทคนิคในการถ่ายภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส และชมรมถ่ายภาพกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมคัดเลือกและตัดสิน

ติดตามชมผลงานภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ Dow Thailand Facebook https://www.facebook.com/DowThailandGroup/

ชมคลิปวีดีโอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ได้ที่ลิงก์นี้

 

 

Advertisment