สร.กฟผ.ยื่นหนังสือ”สนธิรัตน์” รื้อPDP2018 เพิ่มสัดส่วน กฟผ.ผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า51%

- Advertisment-

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) รวมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรียกร้องแก้ไขแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2018 เพื่อให้ กฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามรัฐธรรมนูญ จากปัจจุบันมีกำลังผลิตเพียง 34-35% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ ด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีพลังงาน “วัชระ กรรณิการ์  พร้อมส่งหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวให้รัฐมนตรีพลังงานรับทราบ ก่อนส่งต่อให้ปลัดกระทรวงพลังงานพิจารณาจัดทำเป็นหนังสือตอบกลับผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

วันนี้ 13 ส.ค. 2562 เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ประมาณ 60 คน นำโดยนายพนมทวน ทองน้อย รองประธานบริหาร สร.กฟผ.ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580(PDP2018) โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  มาตรา 56 จากปัจจุบัน กฟผ.มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียง 34-35% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ที่ปรึกษากระทรวงพลังงานเป็นผู้ร่วมรับฟังและรับหนังสือดังกล่าวแทน

นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานบริหาร สร.กฟผ. กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องให้มีการปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.ให้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 51% ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากปัจจุบันมีอยู่เพียง 34-35% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ ซึ่งหาก กฟผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% จะช่วยทำให้ประเทศเกิดความมั่นคงไฟฟ้าได้มากขึ้น

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีการตีความสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 51% ไม่ตรงกันระหว่าง กฟผ.และกระทรวงพลังงาน ซึ่ง กฟผ.เห็นว่าสัดส่วน 51% ควรเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่โดยตรง แต่กระทรวงพลังงานยังเห็นว่าระบบไฟฟ้าต้องรวมถึงระบบสายส่ง กำลังผลิตไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้นการที่ กฟผ. เป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศเพียงรายเดียว จึงถือว่ารัฐเป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งในการตีความที่แตกต่างกันดังกล่าวทาง กฟผ.และกระทรวงพลังงานจะต้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกันต่อไป

วัชระ กรรณิการ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนมารับหนังสือจาก สร.กฟผ.

ด้านนายวัชระ กรรณิการ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวหลังเป็นตัวแทนผู้มารับหนังสือจาก สร.กฟผ.ว่า จะนำหนังสือดังกล่าวส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งมอบให้กับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำไปประกอบการพิจารณาจัดทำหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือคำวินิจฉัยมายังกระทรวงพลังงาน ให้ทบทวนแผน PDP2018 เพื่อให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามรัฐธรรมนูญ

Advertisment

- Advertisment -.