สมาคมก๊าซธรรมชาติและพลังงานแห่งเอเชีย ตั้ง พอล เอเวอร์ริ่งแฮม เป็น ซีอีโอ อย่างเป็นทางการ

INSIDER: Paul Everingham is leaving the role of CEO at the Chamber of Minerals and Energy.
- Advertisment-

สมาคมก๊าซธรรมชาติและพลังงานแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ ANGEA
ประกาศแต่งตั้ง พอล เอเวอร์ริ่งแฮม เป็น ซีอีโอ อย่างเป็นทางการ

 เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมก๊าซธรรมชาติและพลังงานแห่งเอเชีย (The Asia Natural Gas & Energy Association – ANGEA) ประกาศแต่งตั้ง นาย พอล เอเวอร์ริ่งแฮม ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าบริหาร ( Chief Executive Officer – CEO) อย่างเป็นทางการ

โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ ANGEA  มร. เอเวอร์ริ่งแฮม เคยเป็น ซีอีโอ ของ หอการค้าแร่และพลังงานของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  ( Chamber of Minerals and Energy of Western Australia – CME ) ที่มีผลงานโดดเด่น

- Advertisment -

ไนเจล เฮิร์น รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ และก๊าซธรรมชาติ บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น และประธานสมาคมก๊าซธรรมชาติและพลังงานแห่งเอเชีย  กล่าวว่า “ด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การเป็นผู้นำของ พอล เอเวอร์ริ่งแฮม จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินภารกิจหลักของเรา ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและเสริมแกร่งพันธมิตรที่ดีร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานที่กำกับดูแล ไปจนถึงองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายที่จำเป็นเพื่อสร้างการเติบโตให้กับสังคมต่อไป”

ด้าน พอล เอเวอร์ริ่งแฮม กล่าวว่า “ขณะนี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญสร้างสาธารณประโยชน์ สนับสนุนภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

สำหรับ ANGEA ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2564 โดยเป็นองค์กรที่รวบรวมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากมายจากหลากหลายบริษัทที่ร่วมก่อตั้ง อาทิ เชฟรอน (Chevron), เอ็กซอนโมบิล (ExxonMobil), JERA, เจจีซี คอร์ปอเรชั่น (JGC Corp), Mitsubishi Heavy Industries, ConocoPhillips, Santos และ Sumitomo/Japan LNG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ ซึ่งถือเป็นพลังงานแห่งอนาคต รวมถึงสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งจำเป็นต่อการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและภูมิภาคในระดับมหภาค มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

Advertisment

- Advertisment -.