สปป.ลาว -ไทย -มาเลเซีย เห็นชอบขยายกรอบซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันเพิ่มเป็น300MW

- Advertisment-

สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย บรรลุข้อตกลง
ขยายกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศ เพิ่มปริมาณซื้อขายไฟสูงสุด จากเดิม 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์ เตรียมลงนามสัญญาได้ภายในปี 2562

วันนี้ (4 กันยายน 2562) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย   นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และยิว บี ยิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สหพันธรัฐมาเลเซีย ร่วมแถลงข่าวการขยายความร่วมมือในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย และมาเลเซีย (Lao PDR, Thailand, Malaysia – Power Integration Project : LTM – PIP) ซึ่ง ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการหารือ 3 ฝ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 37 และ  การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meeting : 37th AMEM) ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย กล่าวว่า ทั้ง สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายกรอบโครงการซื้อขายไฟฟ้าร่วมกัน จาก 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์

- Advertisment -

ทั้งนี้ได้มีการร่วมจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Energy Purchase and Wheeling Agreement) ซึ่งไทยจะได้นำร่างเอกสารดังกล่าวเข้าขอรับความเห็นชอบตามกระบวนการภายใน ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามภายในปี 2562 และจะเริ่มมีผลในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน 2 ปี ตั้งแต่เดือนม.ค. 2563-2564

นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วมซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศอาเซียนเช่นกัน ซึ่งโครงการต่อไปจะเป็นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 4 ประเทศ คือ สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (LTMS) โดยจะมีการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในช่วงการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในวันที่ 4 ก.ย. 2562 นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การขยายกรอบความร่วมมือซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเทศ สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย จาก 100 เมกะวัตต์ เป็น 300 เมกะวัตต์ ยังคงเจรจากันในราคาซื้อขายไฟฟ้าเดิม 2.50 บาทต่อหน่วย เป็นพื้นฐานก่อน  แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ด้าน แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรอบการลงนามซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเทศ 300 เมกะวัตต์ จะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วงที่คาดว่าจะเกิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการซื้อขายไฟฟ้า 300 เมกะวัตต์ต่อไป

สำหรับการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว- ไทย-มาเลเซีย (Lao PDR, Thailand, Malaysia – Power Integration Project : LTM – PIP)  ได้มีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญา และเริ่มมีผลซื้อขายครั้งแรกเมื่อ 1 ม.ค.2561-31 ธ.ค.2562 โดยขณะนั้นกำหนดราคาซื้อขายที่ 2.50 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นค่าไฟฟ้าที่ สปป.ลาวจะได้รับ 2.20 บาทต่อหน่วยและค่าผ่านสายส่งไฟฟ้าไทย 30 สตางค์ต่อหน่วย ส่วนการขยายกรอบความร่วมมือไฟฟ้าเป็น 300 เมกะวัตต์ จะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมต่อไปภายในสิ้นปี 2562 นี้

Advertisment

- Advertisment -.