สนพ.เผย Spot LNG ช่วง15-20 พ.ย.ราคาลดลงเพราะญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไม่สั่งตุนเพิ่ม

- Advertisment-

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไม่สั่งตุน LNG เพิ่มเพราะอากาศอุ่นกว่าปกติในช่วงหน้าหนาว รวมทั้งยังมีความกังวล การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ราคา Spot LNG ช่วง 15-20 พฤศจิกายน 2563 ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 0.325 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 6.505 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในวงการพลังงานให้ข้อมูลว่า ราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว โดยราคา ณ วันที่ 8 ธ.ค.2563 ส่งมอบเดือน ม.ค. 2564 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 8.9 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเผยถึงการติดตามราคา Spot LNG ว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.325 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 6.505เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติในช่วงต้นฤดูหนาวของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้ผู้ซื้อไม่มีความต้องการจัดหา Spot LNG เพิ่มเติม และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีความรุนแรงขึ้น ผู้ซื้อต่างชะลอการซื้อจากความกังวลการเพิ่มมาตรการยับยั้งการระบาดจากภาครัฐฯ รวมทั้งตลาดมีอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการผลิตในประเทศแองโกล่า สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ โครงการ Freeport LNG ประเทศสหรัฐฯ ได้กลับมาดำเนินการผลิตและส่งออก LNG อีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราวในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ตุลาคม 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool)(ก๊าซอ่าวไทย +ก๊าซนำเข้าจากเมียนมา + LNG นำเข้าสัญญาระยะยาว) เดือนตุลาคม อยู่ที่ 178.6384 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 16.4142 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากราคาตามสัญญาก๊าซฯ ในอ่าวไทยและประเทศเมียนมาปรับตัวลดลงสะท้อนราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในวงการพลังงานให้ข้อมูลว่า ราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว โดยราคา ณ วันที่ 8 ธ.ค.2563 ส่งมอบเดือน ม.ค. 2564 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 8.9 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู เนื่องจากแหล่งผลิต LNG มีปัญหาหลายแหล่ง 

(*Spot LNG คือ การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ)

Advertisment

- Advertisment -.