สนพ. เผยราคาไบโอดีเซลและเอทานอลเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้น พร้อมเฝ้าติดตามราคาอย่างใกล้ชิด

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยราคาน้ำมันไบโอดีเซลและเอทานอลพุ่ง โดยไบโอดีเซลขยับขึ้น 0.65 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาอ้างอิงเฉลี่ยอยู่ที่ 36.40 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันปาล์มดิบโลก ขณะราคาเอทานอลเฉลี่ยเดือน ม.ค. 2567 อยู่ที่  31.10 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.81 บาทต่อลิตร หลังราคาวัตถุดิบแพง

นายวีรพัฒน์  เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพของไทยว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.- ก.พ. 2567 อยู่ที่ 36.40 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 0.65 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 22-26 ม.ค. 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 6.50 – 7.00 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 29.75 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.55 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2566 อยู่ที่ประมาณ 287,257 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หรือ ไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2566 อยู่ที่ประมาณ 72.89 ล้านลิตร

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2566 (ณ เดือน ธ.ค. 2566) นั้น มีพื้นที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 18.38% มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 211,812 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ประมาณ  29,348 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านการบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 110,317 ตัน ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้ในเดือน ธ.ค. 2566 พบว่า มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 70.41 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 4.62 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 5.09 ล้านลิตรต่อวัน      

- Advertisment -

นายวีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือน ม.ค. 2567 อยู่ที่  31.10 บาทต่อลิตร ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.81 บาทต่อลิตร ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบคือกากน้ำตาลและมันสำปะหลังยังคงมีราคาปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือน พ.ย. 2566 อยู่ที่  2.54 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงในเดือน พ.ย. 2566  อยู่ที่ 3.51 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนต่อไป 

Advertisment

- Advertisment -.