สนพ.เผยทั้ง SPOT LNG และ Pool Gas ปรับราคาเพิ่มขึ้น

- Advertisment-

สนพ. เผย ราคา Spot LNG ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น 14.271 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู​ ในขณะที่ราคา​Pool​ Gas​ ( ราคาเฉลี่ยของก๊าซอ่าวไทย+พม่า+ LNG​ นำเข้า​)​ ปรับเพิ่มมาอยู่ที่​ 333 บาทต่อล้านบีทียู

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยว่า สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร หรือ Spot LNG ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์ดังกล่าว​ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.104 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 14.271 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีความต้องการ LNG เพื่อสำรองใช้ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งสหภาพแรงงานที่โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท Chevron ประเทศออสเตรเลีย ในโครงการกอร์กอนและวีทสโตน (Gorgon and Wheatstone) ได้ยกระดับการประท้วงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 จนกระทั่ง Fair Work Commission เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย การประท้วงจึงสามารถยุติลงได้ในวันที่ 22 กันยายน 2566

นอกจากนี้แหล่งก๊าซธรรมชาติ Troll ปริมาณการผลิต 4,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ของประเทศนอร์เวย์ได้ขยายเวลาหยุดซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีรายงานว่าสามารถกลับมาเริ่มดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา

- Advertisment -

สำหรับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.5057 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 333.4681 บาท/ล้านบีทียู จากราคานำเข้า LNG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.4027 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 12.6237 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากความต้องการของประเทศในแถบเอเชียเพิ่มสูงขึ้นหลังเผชิญภาวะคลื่นความร้อน (Heat wave) อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศทั่วโลกนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการพลังงาน เช่น ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว

นายวัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ที่ 19.59 บาท/กิโลกรัม รถแท็กซี่ อยู่ที่ 14.62 บาท/กิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 18.59 บาท/กิโลกรัม และสำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) อยู่ที่ 23.59 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 3,279 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 135.55 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 330 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 18 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 312 สถานี

Advertisment

- Advertisment -.