สนพ.ย้ำมติทยอยปรับขึ้นราคา NGV กลุ่มรถสาธารณะ และให้ปตท. ช่วยรับภาระส่วนต่าง

- Advertisment-

สนพ. ออกหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน ย้ำถึงมติ กบง. ให้ปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่จำหน่ายให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารร่วมขสมก. และรถโดยสารร่วมบขส. เพียงครั้งละ 1 บาทต่อกิโลกรัมทุก 4 เดือน ไปจนครบ 3 บาทต่อกิโลกรัมในวันที่ 16 ม.ค.2563  หลังจากนั้นให้ ปตท. ช่วยรับภาระส่วนต่างราคาที่เหลืออีก 2.39 บาท/กก. ในขณะที่ ปตท. ตอบรับนโยบาย เริ่มทยอยปรับราคาครั้งแรกวันที่ 16 พ.ค.นี้  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มีหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนซึ่งลงนามโดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ สนพ. ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562  ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ ปตท. ทยอยปรับขึ้นราคา NGV กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารสาธารณะร่วม ขสมก. และรถโดยสารสาธารณะร่วม บขส. จาก 10.62 บาท/กก. เป็น 13.62 บาท/กก. รวม 3 บาทต่อกก. โดยให้ทยอยปรับขึ้นในอัตรา 1 บาท/กก. ทุกๆ 4 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

หลังจากนั้น ขอให้ ปตท. คงราคาขายเอ็นจีวีสำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไว้ที่ 13.62 บาท/กก. ต่อไป และเป็นผู้รับภาระส่วนต่างราคาที่ต่ำกว่าราคาเอ็นจีวีทั่วไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 16.01 บาท/กก. ที่เหลืออีกประมาณ 2.39 บาท/กก. โดย ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะยังคงได้รับการสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงอยู่

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.