สนพ.ยืนยันกระบวนการขอใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯโปร่งใส

- Advertisment-

สนพ.ยืนยันกระบวนการเปิดรับผู้ร่วมโครงการขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 โปร่งใส ไม่มีการกีดกันรายใด เหตุใช้ระบบสมัครตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีคณะกรรมการ 3 ชุดกลั่นกรองโครงการ ระบุมีผู้สมัครแล้ว 956 โครงการ จากเอกชน 343 ราย คณะกรรมการกองทุนฯเตรียมประชุมพิจารณา 6 ก.ย. 2561 นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า  การดำเนินงานเปิดรับข้อเสนอโครงการของเอกชน เพื่อเข้าร่วมขอใช้เงินโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่มีการกีดกันผู้ขอเข้าร่วมโครงการ หรือเปิดรับสมัครแบบกระชั้นชิดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สนพ. ขอชี้แจงว่า การใช้งบกองทุนฯประมาณปี 2562 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่จะขอสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่จะเสนอผ่าน “หน่วยผู้เบิก” คือ สนพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) หลังจากนั้นจะมี 3 คณะกรรมการกลั่นกรอง ได้แก่ 1.คณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและ 3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนฯ  ดังนั้นจึงไม่สามารถเกิดการกีดกันผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยบุคคลใดได้

นอกจากนี้การเปิดรับข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมกองทุนฯปี 2562 ยังต้องดำเนินการควบคู่กับการเปิดรับข้อเสนอของกองทุนฯปี 2561(เพิ่มเติม) ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนั้นแม้จะมีการตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) เพื่อดำเนินกระบวนการโดยตรง แต่การดำเนินงานทั้งกองทุนฯปี 2561 และ ปี 2562 เป็นภาระที่หนักเกินไปของ ส.กทอ. เนื่องจากมีข้อจำกัดทั้งกำลังคนและประสบการณ์ ดังนั้น สนพ.จึงต้องเข้ามาช่วยดูแล โดยแบ่งหน้าที่กัน ให้ ส.กทอ.ดูแลในส่วนของงบกองทุนฯ ปี 2561(เพิ่มเติม) และสนพ. ช่วยดูแลรับข้อเสนองบปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ สนพ.ได้จ้างที่ปรึกษาตามปกติ มาปฏิบัติงานด้านธุรการ เตรียมเอกสารการเบิกจ่าย ติดตามประเมินผล เป็นต้น

- Advertisment -

สำหรับงบกองทุนฯปี 2562 มีกรอบวงเงินอยู่ 9,148 ล้านบาท  โดยตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการกองทุนฯ ประจำปี 2562 ( 19 ก.ค.-10 ส.ค.2561 )มีผู้สมัครร่วมโครงการแล้ว 956 โครงการ จาก 343 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนฯ จะเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ย. 2561

Advertisment