สนพ.ยืนยันกระบวนการขอใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯโปร่งใส

- Advertisment-

สนพ.ยืนยันกระบวนการเปิดรับผู้ร่วมโครงการขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 โปร่งใส ไม่มีการกีดกันรายใด เหตุใช้ระบบสมัครตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีคณะกรรมการ 3 ชุดกลั่นกรองโครงการ ระบุมีผู้สมัครแล้ว 956 โครงการ จากเอกชน 343 ราย คณะกรรมการกองทุนฯเตรียมประชุมพิจารณา 6 ก.ย. 2561 นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า  การดำเนินงานเปิดรับข้อเสนอโครงการของเอกชน เพื่อเข้าร่วมขอใช้เงินโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต ไม่มีการกีดกันผู้ขอเข้าร่วมโครงการ หรือเปิดรับสมัครแบบกระชั้นชิดแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สนพ. ขอชี้แจงว่า การใช้งบกองทุนฯประมาณปี 2562 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกระเบียบใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่จะขอสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่จะเสนอผ่าน “หน่วยผู้เบิก” คือ สนพ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) หลังจากนั้นจะมี 3 คณะกรรมการกลั่นกรอง ได้แก่ 1.คณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและ 3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนฯ  ดังนั้นจึงไม่สามารถเกิดการกีดกันผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยบุคคลใดได้

- Advertisment -

นอกจากนี้การเปิดรับข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมกองทุนฯปี 2562 ยังต้องดำเนินการควบคู่กับการเปิดรับข้อเสนอของกองทุนฯปี 2561(เพิ่มเติม) ที่มีข้อกำหนดให้ใช้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนั้นแม้จะมีการตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) เพื่อดำเนินกระบวนการโดยตรง แต่การดำเนินงานทั้งกองทุนฯปี 2561 และ ปี 2562 เป็นภาระที่หนักเกินไปของ ส.กทอ. เนื่องจากมีข้อจำกัดทั้งกำลังคนและประสบการณ์ ดังนั้น สนพ.จึงต้องเข้ามาช่วยดูแล โดยแบ่งหน้าที่กัน ให้ ส.กทอ.ดูแลในส่วนของงบกองทุนฯ ปี 2561(เพิ่มเติม) และสนพ. ช่วยดูแลรับข้อเสนองบปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ สนพ.ได้จ้างที่ปรึกษาตามปกติ มาปฏิบัติงานด้านธุรการ เตรียมเอกสารการเบิกจ่าย ติดตามประเมินผล เป็นต้น

สำหรับงบกองทุนฯปี 2562 มีกรอบวงเงินอยู่ 9,148 ล้านบาท  โดยตั้งแต่เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการกองทุนฯ ประจำปี 2562 ( 19 ก.ค.-10 ส.ค.2561 )มีผู้สมัครร่วมโครงการแล้ว 956 โครงการ จาก 343 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกองทุนฯ จะเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ย. 2561

Advertisment