สนพ.คาดปี 2567 เกิดความต้องการใช้ไฟสูงสุดทำลายสถิติประเทศ

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) คาดปี 2567 เกิดพีคไฟฟ้าทำลายสถิติประเทศกว่า 35,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 15-16% ทุบสำรองไฟฟ้าลดต่ำกว่า 25% ย้ำพีคไฟฟ้าหันไปอยู่ช่วงกลางคืน เหตุโซลาร์เซลล์ช่วยตัดพีคกลางวัน เตรียมปรับแผนผลิตไฟฟ้ารองรับพีคในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ชี้อนาคตพีคปี 2580 ทะลุ 5 หมื่นเมกะวัตต์      

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. คาดช่วงฤดูร้อนของปี 2567 อาจเกิดยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศมากกว่า  35,000 เมกะวัตต์ หากสภาพอากาศร้อนสะสมยาวนาน และไม่มีฝนมาช่วย ทั้งนี้หากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการใช้ไฟฟ้าที่ทำลายสถิติพีคของประเทศปี 2566 ที่มียอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ประมาณ 34,827 เมกะวัตต์ และจะเป็นยอดพีคไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 15-16% จากพีคปี 2566

อย่างไรก็ตาม สนพ. คาดว่าปริมาณพีคไฟฟ้าปี 2567 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 35,000 เมกะวัตต์ จะส่งผลให้สำรองไฟฟ้าที่มีอยู่มากในปัจจุบัน (ปัจจุบันมีสำรองไฟฟ้าอยู่ 30% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ) ลดลงต่ำกว่า 25% โดยสาเหตุที่คาดการณ์ว่าจะเกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติพีคไฟฟ้าปี 2566 เนื่องจากในวันที่ 7 มี.ค. 2567 ได้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ประมาณ 32,000 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่มียอดใช้ไฟฟ้าเพียงกว่า 28,000 เมกะวัตต์เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปี 2567 นี้สภาพอากาศร้อนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วย

- Advertisment -

นอกจากนี้ช่วงเวลาการเกิดพีคไฟฟ้าเริ่มไปเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน เนื่องจากช่วงกลางวันมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นและมาตัดยอดพีคไฟฟ้าช่วงกลางวันได้ แต่ตอนกลางคืนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ทำให้ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงอื่นๆ เต็มที่ ดังนั้น สนพ.คาดว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า กระทรวงพลังงานจะต้องบริหารจัดการกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับพีคไฟฟ้าใหม่ โดยต้องพิจารณาว่าในช่วงกลางคืนจะมีพลังงานทดแทนชนิดใดที่พึ่งพาได้มาช่วยเสริมระบบ เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานลม และไฟฟ้าส่วนเกิน เป็นต้น

สำหรับในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ PDP ฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำอยู่นั้น เบื้องต้นคาดการณ์ว่าไทยจะเกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดช่วงปลายแผน ปี พ.ศ. 2580 ประมาณ 5 หมื่นเมกะวัตต์ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น ซึ่ง สนพ. กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผน PDP ให้เหมาะสมและรองรับการใช้ไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวต่อไป       

Advertisment