“สนธิรัตน์” ให้กฟผ.เร่งรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า หวังลดสต็อกส่วนเกิน

cof
- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดประมูลซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ที่เหลืออีกกว่า 1.3 แสนตัน สำหรับนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณสต๊อก CPO ในระบบที่สูงเกือบ 3 แสนตัน พร้อมเตรียมสรุปว่าจะบังคับน้ำมันไบโอดีเซลB10 เป็นเกรดมาตรฐานหรือไม่ในเร็วๆนี้ 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ไปหารือกับกรมการค้าภายใน เพื่อพิจารณาประมูลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ไปผลิตไฟฟ้าอีกครั้งในเร็วๆนี้

โดยจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะเปิดรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในสัดส่วนที่เหลือกว่า 1.3 แสนตันทั้งหมดในครั้งเดียวหรือเป็นการทยอยรับซื้อ เพื่อดูว่าวิธีการใดจะช่วยให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรปรับสูงขึ้นและดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2.5 แสนตันได้ จากปัจจุบันสต๊อกสูงเกือบ 3 แสนตัน   ส่วนจะรับซื้อในราคา 16.50 บาทต่อกิโลกรัม เหมือนที่เคยรับซื้อในโครงการที่ผ่านมาหรือไม่นั้น จะต้องหารือร่วมกับ กฟผ.อีกครั้ง

- Advertisment -

ส่วนกรณีที่กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนหรือ ERS เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานใช้น้ำมันไบโอดีเซลB10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์10%ในทุกลิตร)เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐาน แทนน้ำมันไบโอดีเซลB7(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7%ในทุกลิตร) นั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูว่าจะสามารถยกระดับน้ำมันดีเซลB10 เป็นเกรดมาตรฐานได้อย่างไรโดยทำให้ปริมาณการผลิตและการใช้อยู่ในระดับที่สมดุล โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ไบโอดีเซลB10เป็นเกรดมาตรฐานหรือไม่อย่างไร ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมไบโอดีเซลB20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20% ในทุกลิตร) และB100 ที่เหมาะสมในเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในวันที่ 2 พ.ค.2562 ที่เห็นชอบให้ กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมอีก 2 แสนตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จากที่เคยรับซื้อไปแล้ว 1.6แสนตัน โดย กนป.ต้องการให้การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1 แสนตัน เสร็จสิ้นภายในเดือนพ.ค. 2562  และซื้อ 1 แสนตันที่เหลือในเดือน มิ.ย.2562

โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2562 กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 100,000 ตัน ให้ กฟผ. และให้โรงงานสกัดที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย ยื่นเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบ ในวันที่ 16 พ.ค. 2562 โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเสนอจะต้องไม่เกินราคากลางที่ กฟผ. กำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อครบกำหนดการเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 20 ราย ด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 57,400 ตัน และมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขการคัดเลือกจำนวน 15 ราย ด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 45,300 ตัน

Advertisment

- Advertisment -.