“สนธิรัตน์” สั่งปตท. กฟผ. ตั้งงบ120 ล้านซื้อแอลกอฮอล์ 2.4 ล้านลิตรแจกฟรีประชาชน ผ่าน รพ.สต.และอสม.ทั่วประเทศ

- Advertisment-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุม ปตท.และกฟผ. จัดงบ 120 ล้านบาทซื้อแอลกอฮอล์ 2.4 ล้านลิตร  จากโรงงานเอทานอล ที่ผลิตแอลกอฮอล์เกรดดี ความเข้มข้น 70% เพื่อแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้ป้องกันไวรัสโควิด- 19โดยกระจายผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) .และเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศ หวังแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลนและมีราคาแพง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 เม.ย. ) ได้เรียกผู้บริหาร บมจ.ปตท.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ขาดตลาด และมีราคาสูง ถึงแม้ว่า ทางกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังจะร่วมกันปลดล็อคให้ นำแอลกอฮอล์จาก 26 โรงงานเอทานอลมาผลิตแล้วก็ตาม โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามความคืบหน้าในรื่องนี้

ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ทั้ง กฟผ.และ ปตท.จะจัดงบประมาณเพื่อจัดหาและกระจายแอลกอฮอล์ 70%  ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเน้น กลุ่มคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้า  เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้ มีความเสี่ยงสูง กระจายผ่าน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) .และเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศ โดยจะใช้งบรวม 120 ล้านบาท สำหรับการจัดหาแอลกอฮอล์ 70 % ปริมาณประมาณ 8 หมื่นลิตร เป็นเวลา 30 วัน หรือรวมประมาณ 2.4ล้านลิตร

- Advertisment -

สำหรับการจัดหาแอลกอฮอล์นั้น ทางกระทรวงพลังงาน ได้ประสานงานกับ โรงงานเอทานอล ทั้ง 26 โรงงาน โดยพบว่า มีบางโรงงาน สามารถผลิตแอลกอฮอล์ 70% ได้

โรงงานผลิตเอทานอลของบีบีจีไอ

ด้านนายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่สามารถผลิตเอทานอลในเกรดอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุดิบเป็นแอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิต และพร้อมจำหน่ายแอลกอฮอล์สำหรับนำไปผลิตเจลและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ทางการแพทย์แก่โรงงานหรือผู้ประกอบการที่มีความต้องการ หลังจากกระทรวงพลังงานและกรมสรรพสามิตมีมติปลดล็อกเอทานอลตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามมาตรการการจำหน่ายแอลกฮอล์ของบริษัทฯ จะมีจำหน่ายเฉพาะหน้าโรงงานเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางอื่น พร้อมกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ซื้อต้องนำภาชนะมาบรรจุ รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องการขนส่งเอง ทั้งนี้ หากมีผู้ใดกระทำการแอบอ้าง บริษัทฯ จะดำเนินการปกป้องสิทธิที่มีตามกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า แอลกอฮอล์ที่ปตท.และ กฟผ.จะตั้งงบประมาณ ไปจัดซื้อจัดหาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จำนวน 120 ล้านบาทในปริมาณ 2.4ล้านลิตรนั้น จะตกลิตรละประมาณ 50 บาท โดยเหตุที่มีราคาต่อลิตรสูงกว่า แอลกอฮอล์ที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตจะต้องมีต้นทุนเพิ่มเติม  เพื่อให้ได้ค่าความบริสุทธิ์  ที่สูงเพียงพอสำหรับมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ที่เรียกว่า Food Grade หรือ สำหรับอุตสาหกรรมยา  Pharmaceutical  Grade เรียกง่ายๆ ว่าเป็นแอลกอฮอล์เกรดดี  รวมทั้งยังต้องมีต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่งเพื่อกระจายให้ถึงมือผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย

Advertisment

- Advertisment -.