สู้ COVID-19! ผ่อนปรนให้นำเอทานอลไปผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้มากขึ้น

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานจับมือกรมสรรพสามิต ผ่อนปรนให้นำเอทานอลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบได้ โดยกระทรวงพลังงานจะควบคุมปริมาณการใช้เอทานอลจากโรงงานผู้ผลิตทั้ง 26  แห่ง ให้เกิดความสมดุล ระหว่างการนำไปแปลงสภาพสำหรับเป็นเชื้อเพลิง กับนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เจล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่า กระทรวงพลังงานได้เร่งแก้ปัญหาเพื่อนำเอทานอลมาผลิตเป็นเจลทำความสะอาดมือ จากปัจจุบันการผลิตเอทานอลจะทำสำหรับเป็นเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ และไม่สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้

โดยกระทรวงพลังงานได้ร่วมหารือกับกรมสรรพสามิตเพื่อแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเอทานอลดังกล่าว และขณะนี้ กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการประกาศให้โรงงานผลิตเอทานอลที่มีอยู่ 26 แห่งในประเทศสามารถบริจาคเอทานอลเพื่อผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ ส่วนฉบับที่สอง อนุญาตให้สามารถขายเอทานอลเพื่อใช้ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ แต่ให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงพลังงาน ว่าจะอนุญาตให้ 26 โรงงานดังกล่าวขายเอทานอลได้ในปริมาณเท่าใด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตเพื่อใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและใช้ในด้านการแพทย์

- Advertisment -

ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC  แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้น เรียกว่า “เอทานอลแปลงสภาพ” มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร และต้องมีการแปลงสภาพด้วยการผสมน้ำมันเบนซินก่อนขนส่งออกจากโรงงานเอทานอล ตามประกาศกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมของรัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สามารถนำมาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการบริโภคและเชิงทางการแพทย์ โดยก่อนหน้านี้ ผู้ที่จะสามารถซื้อเอทานอลเพื่อนำไปทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วย

ดังนั้น เอทานอลที่จะนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม จะต้องเป็นเอทานอลที่ยังไม่แปลงสภาพด้วยน้ำมันเบนซิน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีปริมาณเอทานอลส่วนเกินจากการผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 1 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเมื่อมีการผ่อนปรนให้นำเอทานอลไปใช้ในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ได้ ปริมาณส่วนนี้จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอลเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้

และล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีแผนที่จะทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกให้กับผู้เติมน้ำมันเร็วๆนี้ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.