“สนธิรัตน์”สั่ง กฟผ.เคลียร์ ปิโตรนาส ตามมติ กบง.โดยไม่ให้เกิดข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย

- Advertisment-

“สนธิรัตน์”สั่ง กฟผ. เร่งเจรจาปิโตรนาส แอลเอ็นจี ของมาเลเซีย ตามมติกบง.เมื่อวันที่ 30ส.ค.2562ที่ผ่านมาโดยไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) และรายงานผลกลับมายัง กบง.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี 24ก.ย.นี้ตั้ง “กุลิศ สมบัติศิริ”ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งประธานบอร์ด กฟผ.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแผนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในปริมาณไม่เกิน1.5ล้านตันต่อปี  ที่มีการเปิดประมูลจัดหา จนได้ บริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด จากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูล  ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ยังไม่ได้ล้มการประมูลดังกล่าว แต่มีมติมอบหมายให้ กฟผ.ไปเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้าแอลเอ็นจีกับปิโตรนาส โดยไม่ให้เกิดข้อเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal) และรายงานผลกลับมายัง กบง.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ในขณะเดียวกัน กบง.ยังมีมติเห็นชอบให้ กฟผ.จัดหาแอลเอ็นจี แบบSpot ในปริมาณไม่เกิน 2แสนตันสำหรับการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31ก.ค.2560 โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และกฟผ. ไปพิจารณาความเหมาะสมในด้านปริมาณ และช่วงระยะเวลาในการนำเข้าเพื่อทดสอบระบบ และนำรายงานต่อกบง.ต่อไป

- Advertisment -

ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานบอร์ด กฟผ. จะพยายามเร่งรัดนำเสนอการแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน กฟผ.แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ทันภายในวันที่ 24 ก.ย.2562นี้ รวมถึงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่การแต่งตั้งตำแหน่งทดแทนนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ กฟผ.ที่ลาออกไป จะแต่งตั้งภายหลัง เนื่องจากต้องการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC ) รายงานว่า มติกบง.วันที่30ส.ค.2562 ที่มีการนำเสนอผ่านสื่อหลายสำนัก โดยคาดการณ์ว่าเป็นการสั่งล้มดีลประมูลแอลเอ็นจี 1.5ล้านตันต่อปี ของ ปิโตรนาส นั้น ทำให้เมื่อวันที่ 18ก.ย.2562 ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ.และทีมผู้บริหาร ได้เข้าพบกับนายสนธิรัตน์ เพื่อแจ้งถึงข้อกังวลของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นพนักงานของกฟผ. ต่อมติที่ออกมาดังกล่าว  จากนั้น ผู้ว่ากฟผ.จึงได้มีแถลงการณ์ความคืบหน้าแผนการนำเข้า แอลเอ็นจี ของกฟผ. ลงวันที่ 18 ก.ย.2562 เพื่อชี้แจงกับพนักงาน กฟผ.  ว่า รัฐมนตรีพลังงาน ได้ให้แนวทางดำเนินการกับ กฟผ.ใน2เรื่อง คือ 1.ให้กฟผ.จัดหาแอลเอ็นจีแบบSpot ในปริมาณไม่เกิน2แสนตัน เพื่อทดสอบระบบ ให้เสร็จโดยเร็ว  และ2 ไม่ยกเลิกแผนการนำเข้าแอลเอ็นจีของ กฟผ. โดยมอบหมายให้ กฟผ. ไปเจรจาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินการนำเข้าในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเร็ว

อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กฟผ. ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รับที่จะเร่งดำเนินการให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ กฟผ. ในเร็ววัน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ต่อไป

สำหรับกรณีที่ กฟผ.จะดำเนินงานแบบ spot contract หรือซื้อในราคาตลาดจร นั้น จะมี 4 ขั้นตอน ที่ต้องดำเนินการคือ 1.การได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้า(LNG Suppliers)  2.การจัดซื้อที่ต้องมี เอกสารประกวดราคาเป็นสัญญาแม่บทสำหรับการซื้อขาย Spot LNG (Master Sale and Purchase Agreement -MSPA)  เอกสารเชิญชวนเพื่อประกวดราคาและเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อ 3.การใช้บริการคลัง ที่เป็นสัญญาการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี ระหว่าง กฟผ.และบริษัท PTTLNG และ 4. การใช้บริการระบบท่อ เป็นสัญญาระหว่าง กฟผ.กับ PTT  โดยการดำเนินการใน 3 ขั้นตอนข้างต้น กฟผ.ได้ดำเนินการจนสัญญา MSPA ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดและสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.