“สนธิรัตน์”รอคำตอบกฟผ.ประเทศจะเป็นผู้นำLNGในภูมิภาคได้อย่างไร?ภายในสิ้นเดือนนี้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน รอคำตอบจาก กฟผ.ประเทศจะมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำเรื่องก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG )ในภูมิภาคได้อย่างไร นัดส่งการบ้านภายในสิ้นเดือนสิงหาคม2562 นี้ ก่อนพิจารณาว่าจะให้ กฟผ.นำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปีหรือไม่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ในประเด็นการนำเข้าก๊าซLNG  1.5 ล้านตัน ต่อปี ของกฟผ. ที่ดำเนินการประมูล จนสามารถได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด  คือบริษัท เปโตรนาส แอลเอ็นจี ของมาเลเซีย  และยังเหลือขั้นตอนการเสนอให้กระทรวงพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)พิจารณาอนุมัติ เพื่อนำไปสู่การลงนามในสัญญาและมีการนำเข้าตามแผน ในเดือนก.ย.2562 นี้ ว่า   การนำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปีของกฟผ. เป็นไปตามนโยบายของกพช. ที่ต้องการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีการแข่งขันกัน   ซึ่งตัวเขาเอง ไม่ได้ขัดแย้งในแนวทางดังกล่าว   แต่ได้ตั้งโจทย์ให้กฟผ.ตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า  ไทยจะสามารถสร้างความเข้มแข็งและเป็นผู้นำในเรื่องLNG ในภูมิภาคนี้ ได้อย่างไร  ซึ่งที่ผ่านมา รัฐพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ ปตท.ในเรื่องดังกล่าว  โดยผู้บริหารกฟผ.เข้าใจโจทย์ข้อนี้แล้ว และจะไปทำรายละเอียดเสนอกลับมาให้พิจารณา ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 นี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า  หากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากกฟผ. ก็จะมีการพิจารณาต่อไปว่า จะให้ กฟผ.นำเข้าLNG ในปริมาณ1.5 ล้านตันต่อปี หรือไม่อย่างไร   พร้อมกันนี้ยังยืนยันในหลักการของการนำเข้าLNG  ว่าจะต้องไม่กระทบต่อภาระค่าไฟฟ้าในส่วนของค่าเอฟทีกับผู้บริโภค

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.