เตรียมพร้อมใช้สถานที่กฟผ. รองรับการกักตัวบุคคลเสี่ยงCOVID-19 และเป็นโรงพยาบาลสนาม

- Advertisment-

 รัฐมนตรีพลังงานเตรียมความพร้อมสถานที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นจุดรองรับการกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 หรือแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีความจำเป็น  ในขณะที่ ปตท.และบางจาก จะเริ่มจำหน่ายแอลกอฮอล์70% ในราคาต้นทุนให้ประชาชน ผ่านปั๊มทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน และยืนยันทั้งไฟฟ้า  ก๊าซ และน้ำมันเชื้อเพลิงมีความมั่นคงเพียงพอรองรับสถานการณ์ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้กระทรวงพลังงานจะใช้มาตรการ Work from home ตั้งแต่ 25 มี.ค.-30 เม.ย.2563

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการหารือร่วมกันกับฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แล้ว ให้จัดเตรียมความพร้อมในสถานที่ศูนย์ต่างๆของกฟผ.ที่มีอยู่ทั่วประเทศสำหรับการเป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือCOVID-19 รวมทั้งการเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวหากมีความจำเป็น  ซึ่งจะได้มีการนำเสนอต่อศูนย์อำนวยการการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ที่จะตั้งขึ้นภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้รับทราบถึงความพร้อมดังกล่าวในส่วนของกระทรวงพลังงาน

โดยกรณีการใช้ศูนย์ของกฟผ.เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 นั้นทางฝ่ายบริหารกฟผ.แจ้งว่า สามารถที่จะดำเนินการได้ทันที แต่กรณีที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนั้น จะต้องมีการเพิ่มบุคคลากรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทางการแพทย์ให้สามารถรองรับการรักษาได้

- Advertisment -

ในส่วนของการจัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID-19 ซึ่งยังมีความขาดแคลนนั้น  นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพลังงานได้มีความร่วมมือกับกรมสรรพสามิต ในการปลดล็อคกฏระเบียบเพื่อให้นำเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาผลิตแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ได้แล้วนั้น จะมีแอลกอฮอล์ออกสู่ตลาดประมาน2-3ล้านลิตรต่อวัน จากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 8หมื่นลิตรต่อวัน  ซึ่งน่าจะเพียงพอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและทำให้ราคาปรับลดลงมาในระดับที่เหมาะสม

ทั้งนี้ได้ประสานหารือกับปตท.และบางจาก ในการผลิตแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70% เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต้นทุนโดยผ่านเครือข่ายปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ทั่วประเทศ เริ่มต้นได้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้มีแอลกอฮอล์สำหรับไปใช้ทำความสะอาดป้องกันเชื้อCOVID-19ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีปริมาณการผลิตและการกระจายจุดจำหน่ายได้ไม่ครอบคลุมทุกปั๊ม เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ แต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขแล้ว

นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวถึง การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล ว่า กระทรวงพลังงานได้มีการเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องไฟฟ้า ก๊าซ น้ำมัน การทำงาน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวแล้ว ซึ่งบางกรณีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและบางกรณีจะต้องมีการขอผ่อนผันกฏระเบียบ โดยยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน

จัดที่นั่งฟังการแถลงข่าวโดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy  News Center-ENC )รายงานถึงบรรยากาศการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้ ท่ามกลางจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อCOVID-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนเกินกว่า 900 คน ว่า  เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ได้จัดสถานที่นั่งให้ทุกคนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1เมตร และต้องสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งมีการทดสอบระบบการถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านfacebook live ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งหลังจากวันที่ 25 มี.ค.ที่กระทรวงพลังงานเริ่มมาตรการ Work from home  ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ที่จะเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประมาณ 30% อยู่ปฏิบัติหน้าที่ จะมีการปรับวิธีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ผ่านระบบออนไลน์ ในโปรแกรมที่จะมีการตกลงร่วมกันต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.