“สนธิรัตน์”นัดถกซีอีโอด้านพลังงาน รับมือโควิด-19 พรุ่งนี้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน เรียกผู้บริหารบริษัทและหน่วยงานด้านพลังงานหารือแนวทางป้องกันไวรัสCOVID-19 ด่วน พรุ่งนี้ ขณะ ปตท. ประกาศปิดเข้าชมศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ตั้งแต่วันที่ 28 ..2563 เช่นเดียวกับ กฟผ. สั่งปิดการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ และงดเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่30 เม.. 2563นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เรียกหน่วยงานและบริษัทด้านพลังงานทั้งหมด 23 แห่ง มาร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในวันที่ 5 มี.. 2563 เวลา 15.30 . ที่กระทรวงพลังงาน

โดย 23 หน่วยงานที่จะร่วมประชุม ประกอบด้วย  1.ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 3. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- Advertisment -

8. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) 9. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

11. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 12. กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)13. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  บี กริม เพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน14. ประธานกรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

15. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)16. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 17. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 18. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

19. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 20. ประธานกรรมการ บริษัท  เอ็มพีบี5 (ประเทศไทย) จำกัด 21. กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)22. กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และ 23. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SPRC จำกัด

นอกจากนี้ กลุ่ม บริษัท ปตท. ได้ออกประกาศ ปิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ตั้งแต่วันที่ 28 ..  2563 เป็นต้นไป โดยระบุว่า จากสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่ม ปตท. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าเยี่ยมชม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกอบกับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องปิดให้บริการสถานที่ดังกล่าว

ขณะที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้ประกาศ ปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ และงดเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เม.. 2563นี้  เพื่อขานรับนโยบายรัฐป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของประเทศ

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายโรคของประเทศไทย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง .นนทบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) .กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว .ลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) .สงขลา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก (พลังคิด ดี) .ประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง .นครราชสีมา รวมถึงงดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำหรับพื้นที่พักผ่อน อาทิ บริเวณสันเขื่อน จุดชมวิว บ้านพักรับรอง ที่เขื่อน กฟผ.ทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกติ

นอกจากนี้ กฟผ.ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ภายในองค์กร ตั้งแต่วันที่ 26 .. 2563 ที่ผ่านมา และคุมเข้มให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ ให้ทุกหน่วยงานของ กฟผ. งดหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงาน ดูงาน อบรมสัมมนาและเดินทางไปในประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กำหนดจุดตรวจคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่องาน ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ทำความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่อาคารสำนักงานและยานพาหนะที่ใช้บริการรับส่งพนักงาน กฟผ. ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลและป้องกันการติดเชื้อ และขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ไม่ปกปิดข้อมูลหากมีอาการป่วยหลังจากเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Advertisment

- Advertisment -.