“สนธิรัตน์” คุมเกมนำเข้า LNG ให้ shipper รายใหม่รอมติ กบง.

- Advertisment-

“สนธิรัตน์” คุมเกมนำเข้า LNG  หารือหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องพิจารณาหลายทางเลือก  ทั้งเปิดแข่งขันเต็มรูปแบบ,แยกกลุ่มให้นำเข้าทั้งแบบสัญญาระยะยาวและแบบSpot และให้ ปตท.เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวเหมือนเดิม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปพิจารณาผลดีผลเสีย ต่อความมั่นคงก๊าซฯในประเทศ ก่อนนำเสนอที่ประชุม กบง. ครั้งต่อไป และ กพช.ในเดือนก.ค. 2563 ซึ่ง shipper รายใหม่ที่ได้ใบอนุญาตจาก กกพ. จะต้องรอความชัดเจนของนโยบายก่อน 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึง การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ของประเทศ หลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบการกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) กับเอกชนรายใหม่ 3 รายไปก่อนที่ กบง.และ กพช. จะมีมติออกมา ว่าที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติและแนวทางการเดินหน้าเปิดเสรีธุรกิจก๊าซในระยะต่อไป หลังจากที่ กบง.มีมติให้ กฟผ.ทดลองนำเข้า LNG แบบ spot จำนวน 2 ลำเรือ ปริมาณไม่เกิน 2 แสนตัน  ว่ายังไม่ได้มีข้อสรุป โดยให้ สนพ., กกพ.,และปตท.ไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนำข้อสรุปกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป  โดย shipper รายใหม่ ที่ได้ใบอนุญาตจาก กกพ. จะนำเข้า LNG ได้หรือไม่ อย่างไร จะต้องรอ มติของ กบง.และ กพช. ก่อน

ด้านแหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ.ได้มีการนำเสนอรูปแบบการเปิดเสรีโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติในหลายทางเลือกให้ที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิจารณา อาทิ 1.การเปิดให้แข่งขันกันแบบเสรีทั้งหมด 2. การแยกกลุ่มธุรกิจให้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มนำเข้า LNG ที่เป็นสัญญาระยะยาว และกลุ่มนำเข้า LNG ตามราคาตลาดจร(Spot)   หรือ 3. การให้ ปตท.เป็นผู้นำเข้า LNG แต่เพียงรายเดียวเหมือนเดิม

- Advertisment -

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สนพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือถึงข้อดีและข้อเสียและผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน ของแต่ละแนวทาง และนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม กบง.ในครั้งถัดไป

อย่างไรก็ตามแนวทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การเปิดให้มีการแข่งขันนำเข้าLNG ในแบบ spot ระหว่าง shipper ที่ได้ใบอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันมีราคาที่ถูกกว่าราคาก๊าซฯที่ผลิตได้ในประเทศ

โดยคาดว่าในการประชุม กบง.ในครั้งถัดไป จะมีวาระการพิจารณาเรื่องดังกล่าว จากนั้นจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาในเดือน ก.ค. 2563 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่าในมติกพช.เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562  เห็นชอบตาม กบง.ที่มีนายสนธิรัตน์ เป็นประธาน ให้ กฟผ. จัดหา LNG แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน สำหรับการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ซึ่ง กฟผ.ได้มีการนำเข้ามาแล้ว จำนวน 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าของกฟผ.ในวันที่ 28 ธ.ค. 2562 และวันที่ 22 เม.ย. 2563  แต่ทาง กกพ.และ สนพ. ยังไม่ได้สรุปผลการทดลองนำเข้าดังกล่าวรายงานกลับมายัง กบง. ว่ามีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่อย่างไร

และมติกพช.16 ธ.ค.2562 ยังมอบหมาย ให้ สนพ. และ กกพ. ไปทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเสนอ กบง. พิจารณาด้วย

โดยกรณีที่ กกพ.ออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซ หรือ shipper ให้เอกชนรายใหม่ 3 รายได้แก่ 1.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 3 แสนตันต่อปี 2.บริษท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด(HKH) จำนวน 1.4 ล้านตันต่อปี และ3.บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด จำนวน 6.5 แสนตันต่อปี ก่อนที่ กบง.จะมีความชัดเจนเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 อย่างไร ที่ให้ สนพ.และ กกพ.ไปทบทวนนั้น เป็นเพียงการให้ใบอนุญาตตามอำนาจกฎหมายของกกพ.เท่านั้น  ส่วนการจะนำเข้าได้หรือไม่ อย่างไร ต้องรอมติ กบง.และ กพช. ที่คาดว่าจะออกมาในเดือน ก.ค.นี้

สำหรับราคา LNG แบบ Spot ปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ สนพ.รายงาน ปรับตัวลดลงจากต่ำกว่า 2 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ซึ่งต่ำกว่าราคาก๊าซธรรมชาติของไทย(pool gas )เดือนเมษายน 2563 ซึ่งอยู่ที่ 233 บาทต่อล้านบีทียู  โดยการนำเข้า LNG แบบ Spot ในช่วงดังกล่าวจะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง โดยราคาที่ปตท.ตกลงที่จะนำเข้ามาในเดือน ก.ค. 2563 อยู่ที่ 1.78 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ถือว่าต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

Advertisment

- Advertisment -.