สกนช.จ่อชง กบน.ขอขยายวงเงินพยุงราคา LPG เพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท กลาง พ.ค. 2565 นี้

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) กลางเดือน พ.ค. 2565 ขยายกรอบวงเงินใช้ชดเชยราคา LPG เพิ่มอีก 3,000-5,000 ล้านบาท เหตุปัจจุบันใช้อุดหนุนราคา LPG ใกล้เต็มกรอบวงเงินเดิม 33,000 ล้านบาท  โดยใช้ไปแล้วถึง 32,776 ล้านบาท ชี้ราคา LPG โลกยังทรงตัวระดับสูง แม้จะปรับขึ้นราคา LPG รอบสองมาอยู่ที่ 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา แต่ยังต้องใช้เงินอุดหนุนส่วนต่างราคาอยู่ถึง 12-13 บาทต่อกิโลกรัม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช. เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ประมาณวันที่ 10 พ.ค. 2565 นี้ เพื่อขอขยายกรอบวงเงินบัญชี LPG สำหรับนำเงินมาดูแลราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) เพิ่มเติมอีก 3,000-5,000 ล้านบาท เนื่องจากกรอบวงเงินเดิมกำหนดให้ใช้เงินดูแลราคา LPG ได้ไม่เกิน 33,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันใช้เงินไป 32,776 ล้านบาท ใกล้เต็มกรอบวงเงินดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตามแม้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG กิโลกรัมละ 1 บาท หรือปรับขึ้นราคาจาก 333 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เป็นราคา 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม จะช่วยลดภาระการอุดหนุนราคาลงจาก 17 บาทต่อกิโลกรัม แต่ยังเหลือการอุดหนุนอยู่ 12-13 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคา LPG โลกยังทรงตัวระดับสูงประมาณ 800 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากอดีตเคยสูงสุดเพียง 400-500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ดังนั้น สกนช.จึงต้องขอขยายกรอบวงเงินดูแลราคา LPG เพิ่มเติมจาก 33,000 ล้านบาท เป็น 36,000-38,000 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินดูแลราคา LPG ได้อย่างต่อเนื่อง

- Advertisment -

ทั้งนี้สถานะกองทุนน้ำมันฯล่าสุด 1 พ.ค. 2565 กองทุนฯติดลบแตะระดับ 60,993 ล้านบาท โดยเกิดจากการติดลบของบัญชีน้ำมัน 28,217 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 32,776 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนฯยังมีเงินหมุนเวียนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งปกติจะต้องนำไปชำระให้กับผู้ค้ามาตรา 7 เดือนละ 7,000 ล้านบาท ดังนั้นเงินดังกล่าวยังสามารถหมุนเวียนมาดูแลราคาน้ำมันดีเซลและ LPG ต่อไปได้จนกว่าวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท จะเข้ามายังกองทุนฯ ประมาณเดือน มิ.ย. 2565 นี้

อย่างไรก็ตามในเดือน มิ.ย. 2565 ราคา LPG จะต้องปรับราคาขึ้นอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคา 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ก็จะขึ้นเป็น 363 บาท ซึ่งคาดว่าภาระกองทุนฯ ที่อุดหนุนราคา LPG จะลดลงเหลือประมาณ 11 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ผ่านมากำหนดให้ปรับราคา LPG ขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน เม.ย. –พ.ค. –มิ.ย. 2565 จะสิ้นสุดลง จากนั้นทาง กบง.จะต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป   

Advertisment

- Advertisment -.