สนง. กองทุนน้ำมันฯ ขยายกรอบเงินกู้เพิ่ม 3 หมื่นล้าน เสริมสภาพคล่องดูแลราคาน้ำมันและ LPG

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยได้รับอนุมัติให้กู้เงินภายในกรอบ 30,000 ล้านบาทแล้ว เริ่มส่งหนังสือแจ้งสถาบันการเงิน 10 แห่งที่สนใจให้เสนอเงื่อนไขดีที่สุดในการปล่อยกู้ก้อนแรก 20,000 ล้านบาท คาดรู้ผล ธ.ค. 2564 ตั้งเป้าเงินเข้ากองทุนฯ กลางปี 2565 คาดชำระหนี้คืนได้ภายใน 3 ปี ชี้กรอบวงเงินกู้ 30,000 ล้านบาทจะช่วยดูแลราคาน้ำมันและLPG ได้ตลอด 3 ปี ด้านบอร์ดบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ขยายกรอบวงเงิน LPG เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท หวังดูแล LPG ได้ตลอด ธ.ค. 2564 นี้

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.)ได้รับการอนุมัติให้กู้เงินได้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2564 อนุมัติไว้  20,000 ล้านบาท  และตาม พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การกู้เงินอีก 10,000 ล้านบาท​ ในกรณีหากเงินไม่เพียงพอต่อการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน

โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564  สกนช. ได้ทำหนังสือเชิญชวนสถาบันการเงิน 10 แห่ง เพื่อให้ยื่นข้อเสนอการปล่อยกู้ดังกล่าวมายัง สกนช. ในกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาทก่อน ส่วนอีก 10,000 ล้านบาทนั้นต้องรอบรรจุไว้ในแผนของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)ก่อน  ทั้งนี้คาดว่าภายในเดือน ธ.ค. 2564 นี้จะนำข้อเสนอของสถาบันการเงินเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)เพื่อสรุปเลือกสถาบันการเงินที่จะกู้เงิน และคาดว่าเงินกู้จะเข้ามาในกองทุนฯได้ประมาณเดือน มิ.ย. 2565

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามในกรอบวงเงินกู้ทั้งหมด 30,000 ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม(LPG)ของประชาชนได้ตลอด  3 ปีจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ำมันตลาดโลกไม่เกิน 90 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  แต่ในระหว่างที่รอเงินกู้ ทาง สกนช. ยังมีวงเงิน 38,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ แต่เตรียมไว้สำหรับชำระหนี้โรงกลั่นน้ำมันหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาหมุนเวียนดูแลราคาพลังงานในระหว่างรอเงินกู้ได้

ส่วนแผนการชำระหนี้นั้น คาดว่าจะชำระได้หมดภายใน 3 ปี โดยกองทุนฯจะเริ่มมีเงินไหลเข้าประมาณเดือน ก.พ. 2565 เนื่องจาก สกนช.คาดว่าราคาน้ำมันโลกและLPG อาจปรับลดลงเมื่อผ่านพ้นฤดูหนาว แต่หากกรณีราคาน้ำมันโลกทะลุเกิน 100 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล อาจต้องเจรจากับกระทรวงการคลังเพื่อลดภาษีน้ำมันลง เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับกองทุนฯมากเกินไป

สำหรับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่25 พ.ย. 2564 เหลือเงินสุทธิ 1,426 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 22,400 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 20,974 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด กบน. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ได้อนุมัติขยายกรอบวงเงินดูแลราคา LPG เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท จากเดิมกำหนดเพดานไว้แค่ 21,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้ได้นำเงินไปใช้ชดเชย LPG ใกล้เต็มเพดานแล้ว จึงขยายเพดานเพิ่มรวมเป็น 23,000 ล้านบาท  เพื่อดูแลราคาจำหน่าย LPG ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ให้ถึงเดือน ธ.ค. 2564 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน( กบง.)ที่ผ่านมา  

Advertisment