“ศิริ”ประกาศ3มาตรการเร่งด่วนลดฝุ่นPM2.5

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน ประกาศ 3 มาตรการเร่งด่วนลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ได้แก่ การลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม  การให้โรงกลั่นเริ่มปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันดีเซลจากยูโร4 เป็นยูโร4 พลัส ที่ลดค่ากำมะถันเหลือ 30 PPM และเร่งรณรงค์การใช้น้ำมันดีเซล B20 ในรถกระบะ โดยจะสรุปรายละเอียดร่วมกับโรงกลั่นอีกครั้งภายในสิ้นเดือนก.พ. 2562   นี้

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่13ก.พ.2562ว่า กระทรวงพลังงานได้หารือกับกลุ่มโรงกลั่น 6 รายทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  โดยกระทรวงพลังงานจะออก3มาตการเร่งด่วน  ได้แก่ 1.ลดราคาน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมลงอีกครั้ง เพื่อให้ราคาใกล้เคียงกับดีเซลทั่วไป แม้ก่อนหน้าผู้ค้าน้ำมันได้ลดราคาลงไปแล้ว 1 บาทต่อลิตรก็ตาม ทั้งนี้เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ดีเซลเกรดพิเศษเพิ่มขึ้น และในอนาคตอาจกำหนดเป็นมาตรการด้านราคาระยะยาวต่อไป ซึ่งอาจใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

พร้อมกันนี้จะมีการจัดโซนนิ่งให้เกิดการจำหน่ายดีเซลเกรดพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นPM 2.5 สูง เช่น กรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่  สงขลา ภูเก็ต เป็นต้น  โดยราคาดีเซลเกรดพรีเมียมปัจจุบันอยู่ที่ 28.69 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาดีเซลทั่วไปอยู่ที่ 26.09 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

ทั้งนี้ปัจจุบันมีโรงกลั่นน้ำมัน2 แห่งที่ผลิตน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร5ได้คือ โรงกลั่นของบริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี และโรงกลั่นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ซึ่งผลิตน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมได้รวมกัน 500 ล้านลิตรต่อเดือน หรือคิดเป็นการจำหน่ายเพียง 25% ของความต้องการใช้น้ำมันดีเซลทั้งประเทศ ที่ใช้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านลิตรต่อเดือน

สำหรับมาตรการที่ 2 คือ ให้ทุกโรงกลั่นกลับไปศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร4 ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นมาตรฐานยูโร4 พลัส คือ ลดค่ากำมะถันลงเหลือ 30 PPM จากปัจจุบันที่มีค่ากำมะถัน 50 PPM  ซึ่งจะช่วยลดค่าฝุ่น PM2.5 ลง ได้ 10-15% โดยมาตรการนี้อาจทำให้ต้นทุนโรงกลั่นสูงขึ้น แต่กระทรวงพลังงานจะมีมาตรการช่วยเหลือ โดยการปรับลดสำรองน้ำมันดิบของผู้ค้าลงจาก 6% ของปริมาณการจำหน่าย เหลือเพียง 1-2% ของปริมาณการจำหน่าย ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปให้คงอัตราสำรองเท่าเดิมที่ 1% ของการจำหน่าย ทั้งนี้จะมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานออกเป็นประกาศกรมฯต่อไป

และ3 มาตรการเร่งรณรงค์การใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์20% ในทุกลิตร) จากเดิมที่ใช้ได้เฉพาะรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ ก็จะหารือกับค่ายรถยนต์เพื่อให้ประกาศว่ารถกระบะรุ่นใด ยี่ห้อใดใช้ B20 ได้บ้าง เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้B20 ผ่านการจำหน่ายที่ปั๊มทั่วไปมากขึ้น โดยราคาB20 ปัจจุบันถูกกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตามมาตรการลดราคาB20ให้ต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตร จะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ. 2562 นี้ และจะกลับมาลดราคาต่ำกว่าดีเซลทั่วไปเพียง 3 บาทต่อลิตร แต่ปัจจุบันปัญหาค่าฝุ่นละอองเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ดังนั้นกระทรวงพลังงานจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้ต่ออายุการลดราคาต่ำกว่าดีเซลทั่วไป 5 บาทต่อลิตรต่อหรือไม่ โดยทั้ง 3 มาตรการเร่งด่วน จะมีการสรุปรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งภายในสิ้นเดือนก.พ. 2562 นี้ต่อไป

นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน ยังเตรียมออกประกาศให้น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยต้องเป็นมาตรฐานยุโรป5 หรือ ยูโร5 ภายในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดว่าจะปรับปรุงโรงกลั่นเสร็จในปี 2567-2568  ในเร็วๆนี้ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.