วินด์ เอนเนอร์ยี่ รอความชัดเจนรัฐมนตรีพลังงานเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม

- Advertisment-

วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด รอความชัดเจนนโยบายรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม เล็งอนาคตหันลงทุนโครงการโซลาร์เซลล์ในต่างประเทศเพิ่มเติม

นายณพ ณรงค์เดช รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH  เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานลมในประเทศ บริษัทฯยังรอความชัดเจนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานลมจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่าจะเปิดรับซื้อเมื่อไหร่และปริมาณเท่าไหร่

ณพ ณรงค์เดช รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH

( ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP2018 rev1 ได้เร่งโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเร็วขึ้นปริมาณ  270  เมกะวัตต์ ในปี 2565-2567 หรือปีละ 90 เมกะวัตต์  โดยแผนดังกล่าวยังรอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ)

- Advertisment -

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศนั้น ขณะนี้บริษัทได้เจรจาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบการเข้าซื้อกิจการ(M&A)และการพัฒนาโครงการขึ้นใหม่   นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในต่างประเทศด้วย

ปัจจุบันWEH มีการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ จำนวน 717 เมกะวัตต์ ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แก่   1.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม FKW กำลังผลิตติดตั้ง 103.5 MW เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ปี 2555 2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม KR2  กำลังผลิตติดตั้ง 103.5 MW เริ่ม COD ปี 2556 3.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม WTB กำลังผลิตติดตั้ง 60 MW เริ่ม COD ปี 2559 4.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม T1 กำลังผลิตติดตั้ง 90 MW เริ่ม COD ปี 2561 5.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม T2 กำลังผลิตติดตั้ง 90 MW เริ่ม COD ปี 2561 6.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม T3 กำลังผลิตติดตั้ง 90 MW เริ่ม COD ปี 2561 7.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม NKS กำลังผลิตติดตั้ง 90 MW เริ่ม COD ปี 2561 และ 8.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม T4 กำลังผลิตติดตั้ง 90 MW เริ่ม COD ไตรมาส 1 ของปี 2562

Advertisment

- Advertisment -.