“วิฑูรย์” ไขก๊อกประธานบอร์ด เอ็กโก กรุ๊ป

Processed with Moldiv
- Advertisment-

วิฑูรย์”ไขก๊อกประธานบอร์ดเอ็กโก กรุ๊ป เปิดทาง “กุลิศ”  นั่งแทน มีผลตั้งแต่ 1พ.ย.2562 ที่ผ่านมา คาดใช้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนช่วย กฟผ. ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายจักษ์กริช พิบูลไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 31 ต.ค. 2562 ว่า  นายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา

โดยแหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน รายงานว่า การลาออกของนายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ ซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อดีตประธานบอร์ดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และอดีตกรรมการ กฟผ. ในยุครัฐบาล คสช.เพื่อเป็นการเปิดทางให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ปัจจุบันเป็นประธานบอร์ดกฟผ. มีโอกาสเข้ามานั่งเป็นประธานบอร์ดเอ็กโก กรุ๊ป อีกตำแหน่ง  เพื่อให้การผลักดันนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ที่มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานในยุคที่นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ  สามารถดำเนินการได้คล่องตัวขึ้น  โดยรูปแบบที่จะให้ กฟผ. และบริษัทลูกกฟผ. เข้าไปมีส่วนในการร่วมลงทุนกับชุมชนนั้น ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต้องการที่จะให้เกิดขึ้น

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.