วันแรกเปลี่ยนชื่อ “ดีเซล” กรมธุรกิจพลังงานส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อร้องเรียนประชาชน พร้อมให้ปั๊มน้ำมันช่วยชี้แจงไม่ให้เกิดความสับสน

- Advertisment-

วันแรกของการเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล กรมธุรกิจพลังงาน ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชน โดยขอความร่วมมือค่ายน้ำมันแจ้งประชาชนให้เข้าใจ พร้อมส่งรถโมบายเคลื่อนที่ร่วมแจ้งทุกปั๊มต้องปฏิบัติตาม ชี้ 95% ของปั๊มแบรนด์เปลี่ยนชื่อจาก ดีเซลB10 เป็น”ดีเซล “แล้ว ส่วนปั๊มอิสระเกือบ 2 หมื่นแห่ง จะต้องเร่งตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

น.ส.ลักขณา สุมาบัติ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ 1 ต.ค. 2563 เป็นวันแรกที่กรมธุรกิจพลังงาน กำหนดให้ปั๊มน้ำมันทุกแห่งต้องเปลี่ยนชื่อน้ำมันไบโอดีเซลB10 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10% ในทุกลิตร) เป็นชื่อน้ำมัน “ดีเซล” เพื่อให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ แทนน้ำมันไบโอดีเซลB7 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร) ที่ปัจจุบันให้เปลี่ยนจากชื่อดีเซลไปเป็น “B7” เพื่อป้องกันการสับสนของประชาชน และกระตุ้นการใช้ดีเซลB10 ให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศที่ทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น

โดยได้ประสานผู้ค้าน้ำมัน ทุกแห่ง รวมถึงทางพลังงานจังหวัด ทุกจังหวัด ให้ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อชนิดน้ำมันดังกล่าว รวมถึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ลงไปเก็บข้อมูลรวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชน ว่าเกิดปัญหาหรือความสับสนอย่างไรในการเติมน้ำมันดีเซลในชื่อใหม่ คาดว่าจะเก็บข้อมูลได้หมดภายในปลายเดือน ต.ค. 2563 นี้ เพื่อรวบรวมเป็นรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงพิจารณาต่อไป

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าสำหรับรถรุ่นเก่าที่เติมดีเซลB10 หรือชื่อใหม่ “ดีเซล” ไม่ได้ แต่เกิดความเข้าใจผิดและเติมน้ำมันผิดชนิดลงไป จะไม่เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ในทันที แต่อาจใช้เวลาเกือบ 1 เดือน จึงจะส่งสัญญาณว่าเกิดปัญหากับเครื่องยนต์ ซึ่งกรมฯจะเร่งให้ผู้ค้าน้ำมันร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ดีเซลได้เข้าใจอย่างถูกต้องโดยเร็ว  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมันได้อ่านทำความเข้าใจในทันที

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายอยู่หลักๆ จะมีอยู่ 3 ชนิดคือ 1.ดีเซล ( น้ำมันดีเซลB10 เดิม ) 2.น้ำมันดีเซล B7 (น้ำมันดีเซลเดิม) และ 3. ดีเซลB20 ที่เป็นทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

PTT Station เปลี่ยนชื่อ ดีเซลเดิม เป็น ดีเซลB7
เอสโซ่ เปลี่ยนชื่อ ดีเซลเดิม เป็น ดีเซลB7
บางจาก เปลี่ยนชื่อ ไฮพรีเมี่ยมดีเซล เป็น ไฮพรีเมี่ยมดีเซลB7

สำหรับปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทยมีอยู่ 25,000 แห่ง แบ่งเป็นปั๊มที่มีแบรนด์ 6,800 แห่ง และเป็นปั๊มอิสระอีก 18,200 แห่ง โดยปัจจุบันปั๊มแบรนด์ ได้เปลี่ยนชื่อ B10 เป็นดีเซลแล้วในสัดส่วน 95% จาก 6,800 แห่ง ส่วนปั๊มอิสระ จะต้องลงไปตรวจสอบและขอความร่วมมือให้เปลี่ยนชื่อ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจมีความผิด แต่กรมฯจะเน้นวิธีขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ก่อน ซึ่งกลางเดือน ต.ค. 2563 นี้ กรมฯจะจัดส่งรถโมบายเคลื่อนที่ตรวจสภาพน้ำมัน และจะใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับปั๊มน้ำมันแต่ละแห่งในการเปลี่ยนชื่อ B10 ให้เป็นดีเซลทั้งหมด ทั้งนี้ยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการกำหนดให้เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล อาจยังไม่เรียบร้อยทุกปั๊ม แต่กรมฯจะเร่งทำความเข้าใจและให้เปลี่ยนโดยเร็วต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.