วพน. ผนึกความร่วมมือ สวพน. ยกระดับ Thailand Energy Executive Forum

- Advertisment-

วพน. ผนึกความร่วมมือ สวพน. ยกระดับ Thailand Energy Executive Forum เป็นพื้นที่เสนอแนวทางบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับไทยและทั่วโลก อันจะนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศ พร้อมร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดงาน Thailand Energy Executive Forum” ระหว่าง สมาคมวิทยาการพลังงาน และ สถาบันวิทยาการพลังงาน โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ วพน. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล นายกสมาคมวิทยาการพลังงาน เป็นผู้ลงนาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย โดยภาคีเครือข่ายพลังงานระดับประเทศ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ผ่านการจัดเวทีสัมมนา รวมทั้งเป็นพื้นที่เสนอแนวทางบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับไทยและทั่วโลก อันจะนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศ พร้อมร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.