ลดราคาNGV 3 บาทต่อกก. 3 เดือน วงเงินร่วม 300 ล้าน ช่วยรถเมล์ รถตู้ แท็กซี่ ตุ๊กๆ 8 หมื่นคัน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) มีมติเห็นชอบปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน มีผล 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563  บรรเทาผลกระทบจากCOVID-19 ให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั้ง รถเมล์ รถตู้ แท็กซี่  รถตุ๊กๆ รวมกว่า 8หมื่นคัน โดยให้ปตท.ช่วยรับภาระประมาณ 300 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ  พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง ปตท.และกระทรวงคมนาคม รื้อโครงสร้างราคา NGV ทั้งระบบใหม่ ภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 ว่า ที่ประชุม กบง.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่ถือบัตร NGV ของ ปตท. โดยแบ่งเป็น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้ร่วม ขสมก. ส่วนในต่างจังหวัดได้แก่ รถโดยสารประเภท รถมินิบัส รถสองแถวร่วม ขสมก. รถตู้ร่วม บขส. และรถแท็กซี่ โดยจะปรับลดในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563  ซึ่งมีผลให้ราคา NGV ปรับลดลงจาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือ ปตท.ในการสนับสนุนส่วนต่างราคาขายปลีก NGV ดังกล่าว ซึ่ง ปตท.จะต้องเร่งประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด ) ปตท. ให้ทันก่อนมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ 1 เม.ย. 2563

- Advertisment -

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับ ปตท.และกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาโครงสร้างราคา NGV ใหม่ทั้งระบบ ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน  เพื่อให้ภายหลังหมดระยะมาตรการลดราคาดังกล่าวในวันที่ 30 มิ.ย.2563 จะสามารถใช้โครงสร้างราคา NGV ใหม่ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ ทันที

ทั้งนี้ในโครงสร้างราคาNGV ใหม่ จะคำนึงถึง การเปลี่ยนผ่านพลังงาน จากรถเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นรถยนต์ไฟฟ้า(EV) โดยอาจให้ NGV เป็นพลังงานทางเลือก ที่มีต้นทุนไม่แพงและยังเป็นพลังงานที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) เป็นต้น โดยผลสรุปจากคณะทำงานร่วมจะนำเสนอต่อที่ประชุม กบง.ภายใน 3 เดือน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ส่วนกรณีกลุ่มรถบรรทุกได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือลดราคา NGV 3 บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะนั้น ยืนยันว่าเบื้องต้นจะดำเนินการให้เฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตร NGV ก่อน ส่วนกลุ่มรถบรรทุกจะพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือในภายหลังจากมีการปรับโครงสร้าง NGV เสร็จก่อน

ด้านนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. กล่าวว่า ปตท.คาดว่าจะมีการใช้ NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตร NGV ของปตท.ประมาณ 8 หมื่นคัน โดยจะใช้ NGV 1,500 ตันต่อวัน คิดเป็นการสนับสนุนเงินประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 300 ล้านบาทตลอดอายุมาตรการ 3 เดือนนี้

Advertisment

- Advertisment -.