ร้อนต่อเนื่อง ยอดใช้ไฟฟ้าพุ่งแตะ 3.06 หมื่นเมกะวัตต์อีกครั้ง จับตาพีคไฟฟ้าช่วงกลางคืน

- Advertisment-

อากาศร้อนต่อเนื่อง ดันยอดใช้ไฟฟ้าแตะหลัก 3 หมื่นเมกะวัตต์อีกครั้งในวันที่ 15 มี.ค. 2567 หลังเกิดยอดใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของไทยปี 2567 รอบ 2 ไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 ช่วงกลางคืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ชี้พีคไฟฟ้าเกิดช่วงกลางคืนเพราะมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น ระบุผลิตใช้เองถึง 3,000 เมกะวัตต์แล้ว ขณะยอดผลิตไฟฟ้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนสูงขึ้นเป็น 51.80 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 90 เมกะวัตต์ในปี 2573  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สภาพอากาศที่ร้อนสะสมส่งผลให้ยอดใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น โดยล่าสุด ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567 ยอดใช้ไฟฟ้าในระบบของ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) พุ่งขึ้นแตะระดับ 3 หมื่นเมกะวัตต์อีกครั้ง  โดย ณ เวลา 15.26 น. อุณหภูมิเฉลี่ย 35-38 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ยอดใช้ไฟฟ้าแตะ 30,693.5 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามพีคไฟฟ้าในช่วง 1-2 ปีนี้มักจะเกิดในช่วงกลางคืน ดังนั้นยอดใช้ไฟฟ้าที่แตะระดับ 3 หมื่นเมกะวัตต์ อาจส่งผลให้เกิดพีคไฟฟ้าของปี 2567 ได้

ทั้งนี้เมื่อมองภาพรวมพีคไฟฟ้าของปี 2567 พบว่าได้เกิดขึ้นเป็นรอบที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 ช่วงกลางคืนเวลา 19.47 น. มียอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 32,704 เมกะวัตต์ ขณะที่ยอดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2566 เวลา 21.41 น. ที่ระดับ 34,826.5 เมกะวัตต์

- Advertisment -

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า เมื่อดูจากสถิติการเกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ ซึ่งเกิดเมื่อปี 2566 ที่ 34,826.5 เมกะวัตต์ นั้น เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.41 น. และเป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 33.1 องศาเซลเซียส และพีคไฟฟ้าของปี 2567 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 มี.ค. 2567 เมื่อเวลา 19.47 น. ที่ระดับ 32,704 เมกะวัตต์นั้น ก็เป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยแตะระดับ 30 องศาเซลเซียส แต่ในปี 2567 นี้ มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะปรับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ประเทศไทยจะเกิดพีคไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อีก

อย่างไรก็ตามพีคไฟฟ้าระยะหลังมักเกิดในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เองมีประมาณ 3,000 เมกะวัตต์แล้ว ซึ่งช่วยลดการเกิดพีคไฟฟ้าของระบบ 3 การไฟฟ้าในตอนกลางวันได้ แต่เมื่อเข้าสู่กลางคืนที่ไม่มีพลังงานทดแทนมาช่วย จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในระบบสูงขึ้นและเกิดพีคไฟฟ้าในตอนกลางคืนนั่นเอง

ส่วนความคืบหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567 พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น โดยระยะแรก ระหว่างปี 2562-2564 มีผู้ร่วมโครงการรวม 2,229 ราย ผลิตไฟฟ้าได้รวม 12.21 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์

ต่อมาในปี 2565-2567 ที่มีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 90 เมกะวัตต์นั้น มีผู้ร่วมโครงการฯ มากขึ้นเป็น 7,225 ราย ผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ 39.58 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมนับตั้งแต่ปี 2562-2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วถึง 9,454 ราย ผลิตไฟฟ้าได้รวม 51.80 เมกะวัตต์  และ กกพ. ได้ปรับเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 90 เมกะวัตต์ ระยะยาว 10 ปี (2564-2573) แทน ซึ่งขณะนี้ผลิตได้เกิน 50% ของเป้าหมายแล้ว  

Advertisment

- Advertisment -.