รู้นะ ขึ้นราคา LPG 15 บาทต่อถัง 15 กก. แต่กองทุนน้ำมันยังช่วยแบกภาระต้นทุนให้ถึง 283 บาท

- Advertisment-

ถึงแม้ว่ารัฐจะไฟเขียวให้ปรับขึ้นราคา LPG จาก 318 บาทเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม แต่ก็ยังเป็นระดับราคาที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังต้องช่วยแบกภาระไว้ให้ถึง 18.9 บาทต่อกิโลกรัมหรือประมาณ 283.5 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดยภาระการชดเชยสะสมมากกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทแล้ว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News Center- ENC​ )​ รายงานว่า การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม หรือจาก 318 บาทเป็น 333 ต่อถังขนาด15 กิโลกรัม​ ที่เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 นั้น ยังเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงอยู่มาก

โดยเมื่อดูโครงสร้างราคา LPG จากเว็บไซต์ eppo.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)​วันที่ 1 เม.ย.65 ก็ยังต้องมีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปชดเชยมากถึง 18.9 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 283.5 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม

- Advertisment -

โดยปัจจุบัน กองทุนน้ำมันมีรายได้มาจากผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน และภาระการชดเชยราคาLPG ซึ่งเป็นการให้คนใช้น้ำมันมาอุ้มคนใช้LPG นั้นเป็นภาระสะสมมากกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)​นั้นจะต้องมีการปรับขึ้นราคาLPG เดือน พ.ค.และ มิ.ย.อีกเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม (15 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม) ซึ่งจะทำให้ราคาจำหน่าย LPG ขยับขึ้นจาก333 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมเป็น 348 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมในเดือน พ.ค. และขยับขึ้นเป็น 363 บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัม ในเดือน มิ.ย.65 อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาดังกล่าวก็ยังคงเหลือภาระให้กองทุนน้ำมันต้องเข้าไปชดเชย​จำนวนมาก หากราคา LPG ตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้ LPG เดือน ม.ค.-ก.พ.65 ว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 17.23 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.7) เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.45 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.7) ภาคขนส่งที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.93 ล้าน กก./วัน(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7) และภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.04 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2) สำหรับการใช้ในภาคครัวเรือนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 5.81 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.2)

Advertisment