ราช กรุ๊ปฯ แจ้งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานลม ECOWIN ในเวียดนามแล้ว เมื่อ 29 ก.ย. 2566

- Advertisment-

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม  ECOWIN กำลังผลิต 29.7 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม ของบริษัทย่อย ราช กรุ๊ป ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่ 29 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา  

รายงานข่าวจากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รายงานว่า บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น RATCH & AIDC  Wind  Energy Pte. Ltd. ในสัดส่วน 63.8% เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong (ECOWIN) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 29.7 เมกะวัตต์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด Ben Tre สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภายหลังการซื้อหุ้นแล้วเสร็จจะส่งผลให้ RHIS มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการดังกล่าว 51% นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2566 โรงไฟฟ้าพลังงานลม  ECOWIN ได้เปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.