รัฐลงพื้นที่ลุยตรวจปั๊ม สร้างความมั่นใจประชาชน เติมน้ำมันได้น้ำมันเต็มลิตร

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันทุกเครื่องว่าหัวจ่ายมีการดัดแปลงทำให้มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความคลาดเคลื่อนหรือไม่ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนผู้ใช้น้ำมันได้น้ำมันเต็มปริมาตรต่อลิตร โดยผลการตรวจสอบ อย่างเข้มงวดไม่พบหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อนร่วม และจะเร่งตรวจสอบปั๊มกว่า 1,000 แห่ง ภายใน 31 มกราคม 2567 นี้

วันนี้ (22 มกราคม 2567) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันว่ามีความคลาดเคลื่อน หรือ ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

นายสราวุธ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีมีการจ่ายน้ำมันให้ประชาชนไม่เต็มลิตรของสถานีบริการน้ำมัน และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งทั่วประเทศ โดยกรมธุรกิจพลังงานเน้นการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และกรมการค้าภายในตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องเต็มลิตรหรือไม่ ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำมัน โดยผลการตรวจสอบ ไม่พบหัวจ่ายน้ำมันเครื่องใดมีความคลาดเคลื่อน และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ยืนยันว่าได้เข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของประชาชน โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมดำเนินการตรวจสอบกว่า 1,000 แห่ง ภายใน 31 มกราคม 2567

- Advertisment -

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเครื่องหมายคำรับรอง ซึ่งจะมีการปิดผนึกทั้งในส่วนของตู้ด้านนอกและในส่วนของอุปกรณ์ภายในตู้ ซึ่งหากชุดผนึกนี้มีการแตกหักเสียหาย ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบว่ามีปริมาณน้ำมันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีเจตนาแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายให้เกิดความคลาดเคลื่อนก็จะมีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท โดยกรมธุรกิจพลังงาน จะร่วมกับกรมการค้าภายในและสำนักงานพลังงานจังหวัด ติดตามและออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

Advertisment

- Advertisment -.