รอศึกษาข้อมูลให้มั่นใจ ยื่นสมัคร “โซลาร์ประชาชน”วันแรกยังห่างเป้าอยู่มาก

dav
- Advertisment-

วันแรกของการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง https://spv.mea.or.th  มี51 ราย รวม 278.757 กิโลวัตต์​ ในขณะที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://ppim.pea.co.th มีผู้สมัคร 6 ราย รวม 32.95 กิโลวัตต์ ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1แสนกิโลวัตต์ (100เมกะวัตต์) ในปี2562นี้อยู่อีกมาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่สนใจยังต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลความคุ้มค่าการลงทุน ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมสรุปผลให้ประชาชนทราบทุกศุกร์ของสัปดาห์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC) รายงานว่า การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรกผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ยังมีผู้ให้ความสนใจไม่มากนัก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังคงต้องการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน

โดยในส่วนของการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) แจ้งว่า ยอดสมัครโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรก เมื่อ 13.00 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้สนใจสมัครแล้วทั้งสิ้น 51 ราย คิดเป็น 278.757 กิโลวัตต์(kWp)  แต่คาดจะมีผู้ทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ https://spv.mea.or.th ไปจนถึงสิ้นปี2562 หรือจนกว่าจะครบเป้าหมายที่กฟน.รับซื้อได้ 30,000 กิโลวัตต์  (ทั้งนี้  1,000 kWp มีค่าเท่ากับ  1 เมกะวัตต์)

- Advertisment -

ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) แจ้งว่า ยอดผู้สมัครโครงการโซลาร์ภาคประชาชนวันแรก เมื่อเวลา 16.50 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 มีผู้สมัครรวม 6 ราย คิดเป็นไฟฟ้า 32.95 กิโลวัตต์(kWp)  จากเป้าหมายที่รับซื้อได้ถึง 70,000 กิโลวัตต์ โดยผู้สนใจยังสามารถยื่นสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ PEA ที่ https://ppim.pea.co.th ได้จนถึงสิ้นปี2562

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)แจ้งว่า ได้กำหนดให้ PEA และ กฟน. รายงานผลการสมัครร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทุก 2 วัน และทางสำนักงาน กกพ. จะสรุปผลและรายงานให้ประชาชนทราบผ่านทาง facebook ของสำนักงาน กกพ.ทุกสัปดาห์ หรือในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ต่อไป

สำหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ได้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยจะเปิดรับยื่นความจำนงค์ได้ตั้งแต่8.00 น. ของวันที่ 24 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป และหมดเขตรับลงทะเบียนภายในปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครได้รับทราบทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2562 เป็นต้นไป และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป

ทั้งนี้โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน”ในปี2562  ได้กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ (1แสนกิโลวัตต์)  แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 30 เมกะวัตต์  ครอบคลุม3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  และสมุทรปราการ  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 70 เมกะวัตต์  ครอบคลุม74 จังหวัดที่เหลือ

โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีกำลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) กำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี  ซึ่งโครงการในปี2562 จะกระจายครอบคลุมประมาณ 10,000-20,000 ครัวเรือน

Advertisment