เอกชนยื่นสมัคร ERC Sandbox แล้ว 3โครงการ

- Advertisment-

เอกชนยื่นสมัครโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้านพลังงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือERC Sandbox แล้ว 3 โครงการ จาก2บริษัท คือ บีซีพีจี และ นอร์ติส ไรซ์ โดยจะปิดรับข้อเสนอ 28มิ.ย.2562นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน( Energy News Center-ENC )รายงานถึงความคืบหน้าโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้านพลังงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือERC Sandbox ที่เปิดให้เอกชนผู้สนใจยื่นสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน นี้ว่า  จนถึงขณะนี้มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการมาแล้ว 3โครงการจาก2บริษัท ประกอบด้วย
1. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ใน โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town ๗๗
2. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)  ในโครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง เพื่อการศึกษาและพัฒนา
และ3. บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด ในโครงการ Virtual Net Metering

สำหรับโครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox หรือ ERC Sandbox เป็นโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้านพลังงาน ที่ทางสำนักงานกกพ. จะมีการยกเว้นกฏระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค ให้เป็นการเฉพาะ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยที่มีขอบเขตที่เปิดให้ยื่นสมัครได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (2) ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ (3) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ (4) ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และ (5) ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน

- Advertisment -

ทั้งนี้สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้ ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ กลุ่มปตท.ก็แสดงความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox นี้ด้วย

และเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทาง สำนักงาน กกพ.ก็ได้มี การจัดงานเสวนา “โครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox” เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ที่ www.erc.or.th

Advertisment

- Advertisment -.