ยันยังมีเงินกองทุนน้ำมันฯ ดูแลราคา พร้อมส่งต่อรัฐบาลใหม่บริหารจัดการ

- Advertisment-

รมว. พลังงาน เผยเงินกองทุนน้ำมันฯ ยังสูงกว่า 3  หมื่นล้านบาท พร้อมดูแลทั้งราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้ม (LPG) ไม่ให้ปรับขึ้นจนเป็นภาระประชาชน กรณีสถานการณ์ราคาตลาดโลกมีความผันผวน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ มีเงินสุทธิ 33,838 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 40,403 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบอยู่ 6,565 ล้านบาท (ณ วันที่ 19 พ.ค. 2562) โดยบัญชี LPG ติดลบดังกล่าวยังอยู่ในกรอบวงเงิน 7,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ผ่านมาได้เห็นชอบวงเงินดังกล่าวไว้ ซึ่งยังสามารถใช้ตรึงราคา LNG ที่ 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมได้ต่อไป รวมถึงยังมีเงินกองทุนน้ำมันฯส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่มาบริหารต่อไปได้ด้วย และพร้อมส่งมอบงานทั้งหมดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ดูแล

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซ้อมแผนรับมือภาวะวิกฤติด้านพลังงานแล้วถึง 2 ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากปัญหาความไม่สงบในต่างประเทศ แม้ปัจจุบันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง แต่กระทรวงพลังงานจะยังคงให้โรงกลั่นน้ำมันรายงานข้อมูลน้ำมันเป็นรายวันให้กระทรวงพลังงานรับทราบ

- Advertisment -

โดยขณะนี้ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำมันใน  3 ด้านอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 1. ติดตามข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบไม่ให้ขาดแคลนในไทย  2. การนำเข้า สต็อก และการขนส่งน้ำมันของโรงกลั่น เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง และ 3. ปริมาณน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินมีเพียงพอใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือไม่ และราคาเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยมีสำรองน้ำมันใช้ได้กรณีฉุกเฉิน 30-45 วันเป็นอย่างน้อย ส่วนหากเกิดกรณีราคาน้ำมันผันผวนอย่างรวดเร็ว ทางกระทรวงพลังงานยังมีเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ดูแลไม่ให้ราคาปรับขึ้นอย่างรุนแรงได้

Advertisment