ยอดนำเข้า LPG ช่วง 4 เดือนแรก63 ลดฮวบถึง 87.3 %

cof
- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเผยตัวเลขยอดนำเข้า LPG    ช่วง 4 เดือน(ม.ค.-เม.ย.2563) ลดฮวบถึง  87.3%  มูลค่าลดลงจาก 1,135 ล้านบาทเหลือแค่ 125 ล้านบาท โดยความต้องการใช้ในประเทศในภาพรวมลดลง 13.6% และลดลงในภาคขนส่งมากสุดถึง 27.9 %  โดยปัจจัยสำคัญมาจากผลกระทบ COVID-19  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC) รายงานว่า กระทรวงพลังงานได้รายงานสถานการณ์การใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG ช่วง 4 เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.) 2563 พบว่าปริมาณการนำเข้าลดฮวบลงมากถึง 87.3%  เหลือเฉลี่ย 9,000 ตันต่อเดือน จากช่วงเดียวกันของปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่  72,000 ตันต่อเดือน  ในขณะที่มูลค่าการนำเข้า ลดลง 89%เหลือ เพียง 125 ล้านบาทต่อเดือน จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มูลค่านำเข้าอยู่ที่ 1,135 ล้านบาทต่อเดือน

ในขณะที่ยอดการใช้เฉลี่ยอยู่ที่15.65 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงถึง 13.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่อยู่ระดับ 18.10 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

- Advertisment -

โดยภาคขนส่งลดลงมากสุด 27.9% มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 2.12 ล้านกิโลกรัมต่อวัน  ลดลงจาก ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 ล้านกิโลกรัมต่อวัน รองลงมาคือภาคปิโตรเคมี ยอดใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.28 ล้านกิโลกรัมต่อวัน  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่อยู่ที่ 7.53 ล้านกิโลกรัมต่อวัน หรือลดลง 16.6%  ส่วน ภาคครัวเรือนปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.51 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ปริมาณการใช้อยู่ที่ 5.83 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ,ภาคอุตสาหกรรมลดลง 4.5%  มีปริมาณการใช้อยู่ที่  1.73 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการใช้และการนำเข้าลดลง มาจากมาตรการล็อคดาวน์เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.2563

ทั้งนี้แม้ภาครัฐจะมีมาตรการลดราคาก๊าซเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19  ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมี.ค. และจะสิ้นสุดมาตรการช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2563 นี้
โดยลดราคา LPG อัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม หรือรวม 45 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม สำหรับภาคครัวเรือน ที่ทำให้ราคาลดลงจาก 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม  เหลือ 318 บาทต่อถังขนาด15 กิโลกรัม  ก็ไม่ช่วยให้ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้น

Advertisment

- Advertisment -.