มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบยาและเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรงเรียนทั่วประเทศ

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ โดย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ พร้อมด้วย นายแพทย์สุวัช เซียสิริวัฒนา รองประธานมูลนิธิฯ นายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการมูลนิธิฯ นางพวงเพชร บุญสาย กรรมการและเลขาธิการ คุณธราพร บุนนาค กรรมการและเหรัญญิก มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำห้องพยาบาล ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, กระเป๋าพยาบาลฉุกเฉินพร้อมยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 220 ชุด มูลค่า 900,000 บาท ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.บช.ตชด. และ พ.ต.ท.อะหลี เอียดไหน สว.ฝอ.บก.อก.บช.ตชด.เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรงเรียนทั่วประเทศ ใช้ในห้องพยาบาลของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2523 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศลที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสืบสานพระปณิธานในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในโครงการต่างๆ ทั้งด้านการพยาบาล การสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย และสนับสนุนงานขององค์กรการกุศลต่างๆ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปี และยังคงมุ่งมั่นที่จะถวายความจงรักภักดีเช่นนี้ตลอดไป

Advertisment

- Advertisment -.