มอบ กกพ.ศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยเฉพาะ หวังช่วยลดค่าโดยสาร

- Advertisment-

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ( กพช.)ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16ธ.ค.2562 มอบให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ. )ดำเนินการศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเฉพาะ โดยหวังจะให้มีอัตราค่าไฟฟ้าที่ถูกลงกว่าเดิม เพื่อช่วยให้มีการปรับค่าโดยสาร ที่จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางมากขึ้น

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมกพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 16ธ.ค.2562 ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ. )ดำเนินการศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเฉพาะ  จากปัจจุบันที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้ารวมอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ประเภทกิจการขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม  โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดอัตราค่าไฟฟ้าให้ถูกลงกว่าเดิม เพื่อให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีต้นทุนที่ต่ำลงจะได้ช่วยปรับลดอัตราค่าโดยสาร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมอบให้ กกพ.ศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ อีกด้วย

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.