มธ.ศูนย์พัทยา MOU ธอส.หนุนสินเชื่อโครงการ “Senior Complex” เพื่อขับเคลื่อน EECmd

- Advertisment-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เดินหน้า“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา” ด้วยโครงการศูนย์กลางสุขภาพผู้สูงวัยครบวงจร (Lakeside Premier Complex) หรือ Senior Complex  เฟสแรกงบ500ล้านบาท ที่จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อส่วนใหญ่จากธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาการลงทุนและให้สินเชื่อแก่โครงการร่วมกันแล้ววันนี้(18มี.ค.2562)

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (ที่2จากซ้าย) และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่3จากซ้าย) เป็นตัวแทนลงนาม

พิธีลงนามMOUในโครงการ Senior Complex   มี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้ลงนาม

รศ.เกศินี เปิดเผยว่า MOU ฉบับนี้จะนำไปสู่การพัฒนาบ้านพักและบริการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งมีความพร้อมนวัตกรรมสุขภาพและระบบการแพทย์ครบวงจร สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aging Society) อีก 2 ปีข้างหน้า

- Advertisment -

โดยโครงการ Lakeside Premier Complex หรือเรียกสั้นๆว่า Senior Complex  เฟสที่ 1 จะมี มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อสร้างตัวอาคารและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น 3 หลัง ห้องพักขนาด 50-60 ตรม. จำนวน 150 หน่วย คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ คลินิกสูงวัย เพื่อการตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรมสูงวัย คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย การให้ความรู้ด้านอาหารการกิน สมาธิ โยคะ เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาพื้นที่จำนวน 566 ไร่ “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา”นั้น ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ครั้งที่ 2/2562 แล้ว  โดยนอกเหนือจาก การลงทุนโครงการ Senior Complex แล้ว  ยังจะต้องมีการ ลงทุนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์ (Medical Hub) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่จะใช้วงเงินงบประมาณอีกประมาณ2,600 ล้านบาท  ที่จะเป็นการยกระดับบริการทางสุขภาพของประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออก สอดรับกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรับมือการก้าวสู่ สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) เต็มรูปแบบ ซึ่งสภาพัฒน์ฯ คาดว่าสัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปในอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว ผู้แทนจากธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา บรรยายถึงแนวทางการพัฒนาEECmd ในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “วิสัยทัศน์เปลี่ยนอนาคต..ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน EEC “ เมื่อวันที่16-17มี.ค.2562 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อวันที่ 16-17 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา ทางธรรมศาสตร์  ศูนย์พัทยา ก็ได้มีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร  “วิสัยทัศน์เปลี่ยนอนาคต..ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน EEC “ เพื่อให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมสถานที่จริงที่มีการเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับการพัฒนาทั้งในส่วนของโครงการ Senior Complex  และโครงการศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์ (Medical Hub)

ภาพมุมสูงของ มธ.ศูนย์พัทยา ให้เห็นพื้นที่ทั้งหมด 566 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษการแพทย์ครบวงจร (EECmd)

“โครงการ Senior Complex ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา สามารถตอบโจทย์การพัฒนาทั้งในเชิงสังคมและสุขภาพ เรามีเป้าหมายให้การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว มีสถานพักฟื้นทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงโรงพยาบาลอันเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว นับเป็นสถานบริการทางสุขภาพที่ครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้อย่างครบวงจร” รศ.เกศินี กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตโครงการ Senior Complex และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลางการพัฒนาสุขภาพพลานามัยในพื้นที่ EEC โดยการเชื่อมต่อระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีกับประชาชนและชุมชนโดยรอบ รองรับผลกระทบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว

“แม้จะมีการพัฒนาชุมชนอยู่อาศัยให้ผู้สูงวัยหรือ Retirement Community ของภาคเอกชนหลายแห่ง แต่เรามั่นใจว่าด้วยศักยภาพทางการแพทย์ บุคลากร และนวัตกรรมสุขภาพที่ล้ำสมัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะทำให้โครงการ Lakeside Premier Complex ได้ผลตอบรับที่ดีมากและสนับสนุนให้ผู้สูงวัยของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน”

ในขณะที่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ธอส.ยินดีสนับสนุนโครงการศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา แบ่งเป็นการให้สินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance) และสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

Advertisment

- Advertisment -.