ภาคพลังงานหนุนนโยบายรัฐ เร่งส่งเสริมการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

- Advertisment-

 

ภาคพลังงานหนุนนโยบายรัฐ เร่งส่งเสริมการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

 

หน่วยงานหลักภาคพลังงานของไทย ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กลุ่มบริษัท ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่างเร่งดำเนินการตามแผนการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ตามนโยบายภาครัฐ
“ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC” จึงจัดทำวิดีโอสั้นๆ เพื่อสรุปตำแหน่งงานที่หน่วยงานภาคพลังงานเปิดรับให้ทราบกันอีกครั้ง
Advertisment

- Advertisment -.