ฟอร์บส์ เอเชีย ยก “ปรียนาถ” ซีอีโอ BGRIM เป็น 1 ใน 25 นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพล ปี 2020

- Advertisment-

“ปรียนาถ สุนทรวาทะ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้บริหารหญิงมากความสามารถที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงพลังงานมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ และเป็นแม่ทัพผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานกับกลุ่มบริษัท บี.กริม ผู้นำด้านธุรกิจและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนอันดับต้นๆ ของเมืองไทยให้เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 25 นักธุรกิจหญิงผู้ทรงอิทธิพล ประจำปี 2020 จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ เอเชีย (Forbes Asia)

ปรียนาถ สุนทรวาทะ จบการศึกษามัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ปริญญาโทจาก สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปรียนาถเป็นผู้ร่วมปลุกปั้นธุรกิจกลุ่มพลังงานให้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของกลุ่ม บี.กริม และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เป็นสมัยที่ 3 พร้อมควบตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บี.กริม เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มผู้ผลิตภาคเอกชนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้กับ กฟผ. ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 47 แห่ง แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 18 แห่ง กำลังการผลิต 2,144 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 24 แห่ง กำลังการผลิต 822 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง จำนวน 35 เมกะวัตต์ Back up for power trading 13 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 1 แห่ง จำนวน 4.8 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งหมด 3,019 เมกะวัตต์

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.