“พีระพันธ์ุ​” ย้ำในสภา​ รัฐบาลพร้อมปรับลดค่าไฟฟ้า​ ราคาน้ำมัน​​ มุ่งดูแลผู้ใช้มากกว่าธุรกิจพลังงาน

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน​ ” พีระพันธ์​ุ​ สาลีรัฐ​วิภาค​” ชี้แจง​ 6​ ประเด็นปัญหาด้านพลังงาน​ ที่มีการอภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา​โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้พลังงานมากกว่า​การทำธุรกิจพลังงาน​ ที่จะมีการปรับลดราคาพลังงานในระยะสั้น​ และมองถึงการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรม​ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โดย​ นายพีระพันธุ์​ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นปัญหาด้านพลังงาน​ที่สมาชิกรัฐสภาได้หยิบยกมาอภิปราย​ ในวาระการพิจารณาเรื่องด่วน “คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ทั้งในวันที่​ 11​ และ​ 12​ ก.ย.​2566​ ที่ตัวเขาได้รับฟังโดยสรุปได้​เป็น​ 6 ​ประเด็น​ดังนี้
1.เรื่องราคาพลังงาน
2.เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของกิจการและการให้บริการ
3.เรื่องการกำกับดูแลของภาครัฐ
4.เรื่องการให้สิทธิ์ภาคเอกชนที่ถูกต้องหรือไม่ เป็นธรรมหรือไม่
5.เรื่องของการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง
6.เรื่องพลังงานทางเลือก

โดยนายพีระพันธ์ุ​ มองว่า​ ปัญหาพลังงานของประเทศ ไม่ได้เป็นเรื่องแค่การดำรงชีพหรือว่าธุรกิจพลังงาน​ แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศของรัฐ รวมไปถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงของการดำรงชีพด้วย

- Advertisment -

แม้จะไม่ใช่ปัจจัยสี่แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของประชาชน เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือการให้มีพลังงานที่เพียงพอในราคาที่ถูกต้อง เป็นธรรม และเหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้​ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและตัวเขาเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเรื่องนี้

นายพีระพันธ์​ุ กล่าวว่า​ ในประเด็นเรื่องของราคาพลังงาน ทางรัฐบาลจะให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนใน 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องระยะสั้นที่ต้องแก้ไขในทันทีเท่าที่ทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน

และส่วนที่สองในระยะยาวต้องมาดูเรื่องโครงสร้างของราคาพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ว่าจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้มีเพียงพอในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับประชาชน

โดยโครงสร้างที่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีทั้งโครงสร้างการผลิต โครงสร้างด้านของการกำหนดราคา ที่มาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต ซึ่งต้องดูความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งราคาและเรื่องของการให้บริการ

ในส่วนปัญหาเรื่องของการกำกับดูแลด้านพลังงาน​ ตัวเขาได้มีโอกาสดูกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือที่ดำเนินการอยู่และคิดว่าต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การกำกับดูแลในเรื่องของพลังงานดีขึ้น

ส่วน​เรื่องการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเป็นปัญหามากในต่างจังหวัด ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือพลังน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้

ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ จะพยายามมุ่งเน้นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมอุตสาหกรรม EV ของรถยนต์ โดยจะต้องดูเรื่องไฟฟ้าให้มีความเสถียร และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

รัฐบาลชุดนี้ จะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมากกว่าการทำธุรกิจด้านพลังงาน เราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการหรือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมให้เร็วที่สุด และจะวางโครงสร้างในการแก้ปัญหาการกำหนดราคาต่างๆ เหล่านี้ ในระยะยาว ให้เกิดเป็นมรรคผลกับพี่น้องประชาชนกับประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในด้านพลังงานของประเทศไทย ” นายพีระพันธ์ุ​ กล่าว

โดยในการอภิปราย​ เมื่อวันที่​ 11​ ก.ย.2566​ นายเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้นำเสนอเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการ​ โดยสรุปสาระสำคัญเรื่องราคาพลังงาน ที่เสนอให้การลดราคาพลังงานควรจะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแข่งขัน ไม่ใช่การลดโดยการอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งไม่ยั่งยืนและเป็นภาระของประเทศในระยะยาว​ ซึ่งหากจำเป็นต้องอุดหนุน ควรอุดหนุนเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็น เป็นการชั่วคราว และยกเลิกทันทีเมื่อเหตุแห่งความจำเป็นหมดไป


ส่วนการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน​ ก็ควรให้มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

Advertisment